Zaproszenie na dożynki 2012

Zaproszenie na Dożynki 2012

Umiłowani Diecezjanie,

mija połowa sierpnia i oto jak co roku nasze kościoły zapachniały wonią polskich sadów i łąk. Przynosząc dzisiaj przed ołtarz dojrzałe w polskim słońcu owoce, rozkwitłe pięknymi barwami kwiaty oraz wonne zioła polskich łąk, podziwiamy piękno najdoskonalszego owocu ziemi, jakim jest Wniebowzięta Bogarodzica Dziewica Maryja. Jej duchowe i fizyczne piękno to owoc odkupienia jakiego Bóg dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, ale także owoc Jej osobistej dojrzałości i posłusznej współpracy z Bożą łaską.

Uznanie i poszanowanie Bożego prawa jest gwarancją ładu i dobrobytu na ziemi, którą Stwórca powierzył człowiekowi, aby rodziła mu chleb powszedni. W Księdze Kapłańskiej Bóg zapewniał swój lud: „Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju”. /Kpł 26 3-5/.

Siostry i Bracia,

polskie pola „bieleją już na żniwa” i wkrótce rolnicy rozpoczną ciężką pracę zbierania zboża, by nikomu nie zabrakło powszedniego chleba. Jako ludzie wiary, mamy świadomość, że nie wystarczą nawet najmądrzejsze ludzkie prawa i rozporządzenia, nie wystarczy także coraz doskonalsza technika, by spokojny o swoją przyszłość człowiek, mógł zebrać obfitość darów ziemi, Trzeba nam przede wszystkim Bożej łaski i błogosławieństwa Stwórcy, od którego wszystko ostatecznie zależy. Ta świadomość pobudza nas do wdzięczności, jaką winniśmy okazywać Bogu za dary zebrane z polskiej ziemi.  Dlatego odwieczną tradycją polskich rolników są Dożynki, podczas których dziękujemy Bogu za zebrane plony, z których korzysta każdy z nas. Jest to także okazja by podziękować tym, którzy nas żywią, czyli Braciom Rolnikom za ich całoroczny trud i ciężką pracę na roli.

Zatem, zapraszam Was wszystkich drodzy Diecezjanie, a zwłaszcza Was Kochani Rolnicy, na Diecezjalne Święto Dziękczynienia za tegoroczne plony. Diecezjalne Dożynki, pod hasłem: „ Do Matki Chrystusowego Kościoła” odbędą się w tym roku w naszym Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie, w niedzielę dnia 2 września i rozpoczną się Mszą św. o godz. 12.00 w Bazylice Krzeszowskiej.

Z całego serca zapraszam wszystkich rolników, hodowców, pszczelarzy, ogrodników i działkowców; zapraszam przedstawicieli organizacji wspie­rających rolników i rolnictwo; zapraszam przedstawicieli Władz rządowych i samorządowych; zapraszam także, korzystających z rolniczego trudu mieszkańców miast. Przybądźcie Wszyscy do Krzeszowa by podziękować Bogu za to, że „otwiera swą rękę i karmi nas do syta” /por. Ps 145/.

Drodzy Rolnicy,

do Was kieruję szczególne zaproszenie, chcąc nie tylko modlić się za Was i z Wami, ale także wyrazić Wam pasterską wdzięczność i serdeczność, za Waszą pracę i trud, oraz za Waszą wierność i przywiązanie do Kościoła. Przybądźcie ze swoimi dożynkowymi wieńcami. Do zobaczenia  w Domu Łaski Maryi.

Wszystkim, którzy podejmą trud pielgrzymowania do Krzeszowa na nasze diecezjalne  Dożynki z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

                  + Stefan Cichy

                  Biskup Legnicki