Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

OCHRZCZENI I POSŁANI. KOŚCIÓŁ CHRYSTUSA Z MISJĄ W ŚWIECIE

 List pasterski Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego

 Umiłowani Siostry i Bracia!

W odczytanym przed chwilą fragmencie pierwszego Listu do Tymoteusza, św. Paweł Apostoł przypomina: Bóg, który kocha każdego człowieka bez wyjątku, pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4). Ta właśnie świadomość towarzyszyła wspólnocie Kościoła, który począwszy od dnia Pięćdziesiątnicy, prowadzony przez Ducha Świętego rozpoczął działalność misyjną. To zbawcze zadanie realizowane jest obecnie przede wszystkim przez misjonarzy, którzy w codziennej posłudze realizują misyjny nakaz „idźcie i czyńcie uczniami. I chociaż ta misyjna posługa przynosiła i wciąż przynosi wspaniałe owoce, to jednak w tylu zakątkach globu wciąż są ludzie, którzy nie doświadczyli jeszcze radości ze spotkania z Jezusem. Według szacunków jest ich ponad pięć miliardów. Tym samym nadal pozostają aktualne słowa św. Jana Pawła II, który wołał: Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, którzy żyją nieświadomi Bożej miłości (RMis 86). Te słowa brzmią szczególnie wymownie teraz, kiedy uczestniczymy w ofierze, przez którą Jezus Chrystus nas odkupił, a także w kontekście dzisiejszej Ewangelii zobowiązującej nas do wierności misyjnemu posłannictwu.

Siostry i Bracia!

Przez sakrament chrztu św. zostaliśmy włączeni do Kościoła, który z natury jest misyjny i staliśmy się uczniami-misjonarzami. Tym samym przez samego Chrystusa zostaliśmy zaproszeni, aby Go naśladować i zanieść Dobrą Nowinę o Nim do każdego człowieka. Papież Benedykt XVI pisał, że nie ma nic piękniejszego, niż zostać dosięgniętym, zaskoczonym przez Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, niż poznać Go i dzielić się z innymi przyjaźnią z Nim (por. SC 83). Dlatego dzisiaj chcemy z głębi serca podziękować tym, którzy z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością włączają się w działalność misyjną.

Dziękujemy najpierw misjonarkom i misjonarzom, których misyjne powołania kształtowały wspaniałe polskie rodziny. Byli oni i są dzisiaj ponad 2 tys. osób autentycznymi świadkami Kościoła w Polsce i jego misyjnego zapału. Przykład tak wielu z nich wciąż nas inspiruje wystarczy wspomniećśw. Maksymiliana Kolbe, bł. Męczenników franciszkańskich z Pariacoto, kard. Adama Kozłowieckiego, o. Mariana Żelazka, werbistę czy panią dr Wandę Błeńską.

Jesteśmy wdzięczni kapłanom diecezjalnym i zakonnym, za misyjną kreatywność, która czyni z naszych parafii Kościół wyruszający w drogę i misyjną wspólnotę uczniów (EG 28).

Wyrażamy wdzięczność chorym i cierpiącym, którzy anonimowo, ale i z wielkim osobistym poświęceniem oddają dziełu misyjnemu najcenniejsze dary: swój krzyż i zawierzenie Bogu. Dziękujemy wszystkim wspierającym misyjne posłannictwo modlitwą, pokutą i umartwieniem. Szczególnie myślimy tutaj o różach Żywego Różańca, które służebnica Boża Paulina Jaricot (czyt. Żariko) powołała, aby stanowiły modlitewne i materialne zaplecze misji. Z wdzięcznością dostrzegamy również pełne zapału zaangażowanie misyjne dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze szkolnych i parafialnych ognisk misyjnych, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i kolędników misyjnych, które modlitwą i darami serca wspierają swoich rówieśników i misjonarzy w krajach misyjnych.

Pragniemy także podziękować i podkreślić doniosłą rolęśrodków społecznego przekazu w procesie budzenia misyjnej świadomości, formacji i przekazu misyjnych informacji. Dziękujemy również instytucjom bezpośrednio wspierającym dzieło misyjne, a przez nie tym osobom, które współpracują z nimi, podejmują liczne misyjne inicjatywy i hojnie wspierają je materialnie.

Drodzy Siostry i Bracia!

Ponad sześć lat temu Boża Opatrzność podarowała Kościołowi papieża Franciszka. Ojciec Święty od pierwszych dni swojego pontyfikatu dał się poznać jako Pasterz, którego pasją jest ewangelizacja i działalność misyjna. Dał temu wyraz, kiedy w Evangelii gaudium pisał: Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji». Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy (EG 27).

To misyjne zaproszenie papież Franciszek powtórzył ogłaszając październik bieżącego roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Nawiązał tym samym do papieża Benedykta XV, który sto lat temu w liście apostolskim Maximum illud nawoływał do podjęcia działalności misyjnej, gdyż jak pisałKościół Boży jest powszechny i nie jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi.

Pragnieniem Ojca Świętego jest, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny odnowił misyjnążarliwość wszystkich wiernych. Mają temu służyć refleksja nad kluczowym miejscem misji ad gentes w życiu Kościoła, modlitwa za misje oraz umiejscowienie misji w sercu wszystkich inicjatyw diecezjalnych, zakonnych i podejmowanych w ruchach i stowarzyszeniach katolickich.

Wyrażając swoje misyjne pragnienie papież Franciszek wskazał zarazem płaszczyzny na których możemy je zrealizować. Są nimi: odnowienie osobistej więzi z Chrystusem żyjącym w Kościele oraz inspirowanie sięświadectwem świętych misjonarzy, męczenników i świadków wiary. To również okazywanie miłosierdzia dla misji przez finansowe wspieranie młodych Kościołów na terytoriach misyjnych.

Stajemy zatem przed wielkim wydarzeniem, ale i szansą. Szansą, aby pełniej włączyć się w dzieło misyjne, a tym samym pogłębić naszą wiarę, misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dajążyciu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie (RMis 2). To zadanie papież Franciszek kieruje z miłością do każdego i każdej z nas, aby leżało nam naprawdę na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie naszych wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne.

Siostry i Bracia!

Przed nami Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Miesiąc, który zgodnie z pragnieniem Ojca Świętego powinien stać się dla każdej parafii, wspólnoty i dla każdego ochrzczonego czasem odkrywania i odnawiania misyjnego powołania, czasem intensywniejszej troski o zbawienie każdego człowieka. Jak tego dokonać? Pewnym drogowskazem staje się dla nas ludzkie ciało, do którego często porównywane jest dzieło misyjne Kościoła. Jego głową, a zwłaszcza ustami są pasterze, którzy nauczają, iż Kościół jest autentyczny wówczas, kiedy idzie i głosi zbawienie w Chrystusie. Nogami są misjonarze, którzy wyruszyli tam, gdzie Ewangelia nie jest jeszcze znana. Z kolei sercem i krwiobiegiem są ci, którzy wspierają misyjne wysiłki swoją modlitwą, cierpieniem i wyrzeczeniem. Rękami wreszcie są dobroczyńcy misji, ci, którzy pomagają misjom materialnie.

W tej perspektywie, w działalności misyjnej jest miejsce dla nas wszystkich, dla Ciebie i dla mnie. Pomyślmy o tym już dzisiaj, bo misje to pasja miłość, którą czujemy do Chrystusa i wynikające z niej działania na rzecz dobra innych. Włączmy się zatem we wszelkie misyjne inicjatywy diecezjalne, zakonne i parafialne podejmowane w październiku b.r. Wspierajmy dzieło misyjne codzienną modlitwą różańcową i Komuniąśw. Weźmy udział w trosce Ojca Świętego przez hojne wsparcie finansowe jego misyjnych planów. Organizujmy spotkania z misjonarzami, wystawy, misyjne konferencje i katechezy. Niech nasze rodziny, a przez nie cały Kościół w Polsce radośnie i owocnie przeżyje Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny!

Dziękując Wam wszystkim za troskę o misyjne dzieło Kościoła, przypominamy zobowiązujące słowa papieża Franciszka: Każdy chrześcijanin ikażda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą powinni kroczyć zgodnie zwezwaniem Pana, jednak wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia zwłasnej wygody i zdobycia się na odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferia świata potrzebujące światła Ewangelii (EG 20).

Kochani siostry i bracia!

Za kilka dni, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, pod hasłem: Ochrzczeni i posłani. Kościół Chrystusa z misją w świecie, rozpoczniemy to wyjątkowe misyjne wydarzenie. Chciejmy wykorzystać w pełni ten czas i tęłaskę, pamiętając o słowach z dzisiejszej Ewangelii: zdaj sprawę z twego zarządu (Łk 16,2). Prośmy przy tym Maryję, która w dniu Pięćdziesiątnicy była świadkiem wyjścia Kościoła do jego misji ewangelizacyjnej, aby wypraszała nam moc Ducha Świętego. Niech Duch Święty, który jest głównym sprawcą misji, działa w nas i przez nas, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy (1 Tm 2,4).

Na czas przeżywania Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 383 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Świdnica, 13-14 czerwca 2019 r

POLSKA POD KRZYŻEM

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wydarzenie Polska pod Krzyżem będzie transmitowane w CAŁOŚCI, od godziny 11:00 do godziny 22:15.

Transmisja online będzie na stronach: WWW.TVP.INFOWWW.VOD.TVP.PL oraz WWW.POLSKAPODKRZYZEM.PL.

DROGA KRZYŻOWA będzie transmitowana od godziny 20:15 na antenie TVP1 oraz na falach radiowej Jedynki.

Przez cały dzień towarzyszy nam ekipa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.
Prosimy Was o modlitwę za wszystkich ludzi mediów pracujących przy Polsce pod Krzyżem.

„Polska pod Krzyżem”, które odbędzie się 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku Włocławek-Kruszyn.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowny Księże Proboszczu,
 
mamy zaszczyt zaprosić Księdza Proboszcza wraz z całą wspólnotą parafialną na wielkie wydarzenie modlitewne „Polska pod Krzyżem”, które odbędzie się 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego na lotnisku Włocławek-Kruszyn.

Kolejna inicjatywa, po „Wielkiej Pokucie” i „Różańcu do Granic” jest reakcją świeckich i duszpasterzy na kryzys wiary, który dotyka Kościół.

Niestety, jesteśmy krajem, gdzie w tej chwili najliczniej odchodzi się od wiary, a tylko niewielki procent młodzieży po bierzmowaniu zostaje w Kościele. Wobec bluźnierstw, profanacji sakramentów, świętych wizerunków, głośnych odejść kapłanów i wzmożonej agresji antychrześcijańskich ideologii potrzebna jest wielka modlitwa.

Kościół, Polska i każdy z nas potrzebuje odnowy wiary, by „budować nasz dom na skale”, by „wrócić do pierwotnej Miłości”.

To jest możliwie właśnie pod KrzyżemKrzyż Jezusa jest źródłem życia, to na nim powstaje Kościół, to na nim umiera Serce Jezusa, to tam, z tego Serca wypływa Boże Miłosierdzie.

Dlatego musimy powrócić pod Krzyż, aby w ogóle dalej żyć...

Kochani Kapłani i jeszcze jedno, Szatan za wszelką cenę pragnie oddzielić nas świeckich od Was Kapłanów, wiemy, jak jest Wam ciężko, wiemy, jak bardzo jesteście atakowani. Dlatego Polska pod Krzyżem ma być wspólną modlitwą świeckich i kapłanów. Będziemy prosić Boga o siły dla Was, i by zachował jedności między nami.

 

Polska pod Krzyżem - ks. bp Wiesław Mering zaprasza

https://www.youtube.com/watch?v=UBYn7nE3qxA&feature=youtu.be

„Polska pod Krzyżem inicjatywy w diecezji legnickiej

„W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościółze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniającychsamobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A znakiem zwycięstwa jest dla nasKrzyż Chrystusa. Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blaskuKrzyża Chrystusowego” (ze strony organizatora)

WYJAZD Z DIECEZJI LEGNICKIEJ NA GŁÓWNE WYDARZENIE POD WŁOCŁAWKIEM:

 • Legnica – wyjazd organizuje parafia pw. śł.
 • Lubin – tel. 790-692-669
 • Polkowice – tel. 606-882-151

MIEJSCE MODLITWY NA TERENIE DIECEZJI LEGNICKIEJ:

 • Porajów (tzw. trójstyk) – 10.00 – Msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa; 10.50 konferencja, 11.45 droga krzyżójstyku, 12.30-15.00 adoracja Krzyża, różaniec tajemnice bolesne, różaniec do siedmiu boleści Matki Najświętszej, rozważania o krzyżu, pieśni, koronka do Bożego Miłę i rozważania drogi krzyżŁ
 • Wyjazd z Bolesławca na Trójstyk tel. 697576516, wyjazd ze Zgorzelca tel. 724555329

PARAFIE, KTÓRE ORGANIZUJĄ WYDARZENIA LOKALNE:

 • Bogatynia, kościółŚwiętych Apostołów Piotra i Pawła (13 września g. 21.00 łświętszego Sakramentu, 14 września 9.00 – Msza śżęść bolesna różańca świętego pod krzyżem misyjnym, 15.00 koronka do Bożego mił adoracja Najświętszego Sakramentu)
 • Bolesławiec,13 września, kościółśłświętszego Sakramenty, godz. 7.00 [sobota] 14 września, bazylika Wniebowzięcia NMP i śłaja (godz. 12.00 Eucharystia, następnie Droga Krzyżża Milenijnego, koronka do Bożego Miłża Świętego; godz. 19.00 koncert patriotyczny Czas wojny-czas honoru)
 • Dłużyce,kościół Chrystusa Króla Msza święta, 9.00 Droga Krzyżścioła filialnego)
 • Gwizdanów, kościółś Msza śępnie z Krzyżem wyjdziemy ulicami Gwizdanowa odmawiając róż
 • Jawor, kościółśęcie o godz. 17.00: adoracja, Droga Krzyżólne uwielbienie)
 • Jelenia Góra (bazylika), kościółśża; godz. 20.00 Misterium Krzyża przygotowane przez młż)
 • Jelenia Góra, kościółśła i Ewangelisty (godz. 19.00 – nabożeństwo adoracji Krzyż
 • Jelenia Góra, kościół Matki Bożej Królowej Polski i śżu (od godz. 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu)
 • Jelenia Góra (Cieplice), kościół Matki Bożej Mił Droga Krzyża od kościoła na Górę
 • Jelenia Góra, kościółśęcie o godz. 16.15 prezentacjami wspólnot; od godz 17.30 spowiedź; godz. 18.00 Msza święta w intencji Ojczyzny. Następnie Droga Krzyżż Milenijny, przy Krzyżu modlitwa i powrót z modlitwą różańcową)
 • Jelenia Góra (sanktuarium), kościół Podwyższenia Krzyża Święża Świętego:13 września, godz. 9.30 – adoracja relikwii Krzyża Świętego zakończona litaniąłławieństwem relikwiami, godz. 10.00 Eucharystia, godz. 11.00 Droga Krzyżśnia, godz. 17.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu wraz ze śpiewem Gorzkich Żali, godz. 18.00 Eucharystia na zakończenie której można oddać cześć relikwiom Krzyża Świętego;15 września, godz. 13.00 – uroczysta Eucharystia odpustowa
 • Karpacz, kościół Nawiedzenie NMP (godz. 19.00 Msza śępnie nabożeństwo połączone z adoracją Krzyż
 • Krzeszów (bazylika), kościół Matki Bożej Łaskawej (godz. 17.30-adoracja Najświętszego Sakramentu i wspólny Różaniec; godz. 18.00-Msza śż Misyjny i adoracja Krzyż
 • Legnica, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (godz. różaniec pod Krzyżem, a godzinę później Msza śłławieństwem relikwiami Krzyża Świętego; godz. 15.30 – koncert zespołu Play & Pray z Krakowa)
 • Legnica (katedra), kościółŚwiętych Apostołów Piotra i Pawła (godz. 18.30 Msza święta; godz. 19.45 wezwanie pomocy i wstawiennictwa śła Archanioła i świętych Polaków, których relikwie są przechowywane w katedrze; godz. 20.00 – wniesienie Krzyża i młżża prowadzona przez młów; godz. 21.00 część radosna Różańca ś DZIĘKCZYNIENIE, modlitwa dziękczynna za wolność Ojczyzny, za dziedzictwo wiary w Polsce i Kościół w Polsce; godz. 22.00 – część bolesna Różańca ś WSPOMNIENIE, modlitwa za wszystkich (świeckich i duchownych), którzy oddali życie za Ojczyznę, Kościół w Polsce i wiarę; godz. 23.00 część chwalebna Różańca ś BŁAGANIE, modlitwa o zachowanie wiary Polaków, o bezpieczeństwo Kościoła w Polsce i pomyślny rozwój Ojczyzny; godz. 24.00 Msza śżem z Matką Boską Bolesną, Królową Polski
 • Lubin, PIELGRZYMKA DO GRODOWCA (Pielgrzymka odbędzie się w godzinach od 8.30 do 12.30. Trasa pielgrzymki wynosi ok. 11 km (do przejścia z małymi dziećłasnym zakresie.Wyjazd autokarami o godz. 8.00 spod kościoła pw. śżście na szlak pielgrzymkowy. Trasa pieszej pielgrzymki: Skrzyż Bytków przez las do Krzydł Grodziszcze drogą do Grodowca. O godz. 13.00 w Sanktuarium w Grodowcu zostanie odprawiona Msza śświętszej Maryi Panny a po niej odbędzie się piknik wokółów z Grodowca do Lubina ok. 15.00)
 • Lubinśńskich kościołach parafialnych; godz. 18.45 wyjście PROCESJI RÓŻAŃCOWEJ spod siedmiu kościołów parafialnych na tereny zielone za dworcem PKS; godz. 19.00 rozpoczęcie spotkania na terenach zielonych za dworcem PKS; godz. 19.30 – MODLITEWNE CZUWANIE pod Krzyżem; godz. 22.00 zakończenie modlitewnego czuwania pod Krzyż
 • Mirsk, kościół Zwiastowania NMP (godz. 16.30 Droga Krzyż Msza święta, następnie adoracja Krzyż
 • Polkowice, kościół Matki Bożej Królowej Polski (całóły będą podane 8 wrześ
 • Szklarska Poręba,kościół Bożego Ciała (rozpoczęcie o godz. 14.00. W programie m.in. Msza śżąży, które mamy w swoich domach)
 • Zgorzelec – po wieczornej Mszy śą procesje różańcowe, aby spotkać się wspólnie pod Krzyżem Milenijny o godz. 20.00
 • Złkości󳜌ląskiej (godz. 9.00 Msza święta, następnie: konferencja nt. Krzyża, modlitwa różańcowa, adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, Droga Krzyżż na ul. Staszica i adoracja Krzyż

Niech wyrazem naszej jedności z gromadzącymi się pielgrzymami będzie zorganizowanie w tym dniu (14 września 2019 r.) czuwania modlitewnego w naszych wspólnotach parafialnych tj. droga krzyżowa, gorzkie żale, adoracja Krzyża.

 

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IX Tygodnia Wychowania. Zamieszkać razem z Jezusem

ZAMIESZKAĆ RAZEM Z JEZUSEM

 List Pasterski Episkopatu Polski z okazji IX Tygodnia Wychowania

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia,

Już po raz dziewiąty przeżywamy w naszej OjczyźnieTydzień Wychowania. W tym roku chcemy przyłączyć się do pierwszych uczniów Jezusa i wraz z nimi zadać naszemu Mistrzowi pytanie: Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38). Czynimy to w pierwszym dniu września, w osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, która była jednym z najtragiczniejszych rozdziałów w historii świata. Trzeba jednak pamiętać, że czas wojny pokazał również, do jakich zwycięstw zdolny jest człowiek. Stu ośmiu męczenników tego okresu wyniesionych na ołtarze to tylko cząstka olbrzymiej liczby osób, które poniosły męczeńskąśmierć, dając świadectwo wiary i wielkości człowieczeństwa. Była wśród nich między innymi nauczycielka, bł. Natalia Tułasiewicz, należąca do licznej grupy pedagogów i wychowawców, ofiar II wojny światowej.

 1. Dom rodzinny – miejscem kształtowania więzi

Odpowiadając na pytanie uczniów, Jezus nie informuje ich, gdzie mieszka, ale chce nawiązać z nimi relację. Mówi: Chodźcie, a zobaczycie (J 1, 39). Dalej dowiadujemy się, że uczniowie poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego (J 1,39). To pierwsze spotkanie musiało być dla nich rzeczywiście ważne, skoro zapamiętali, że było to około godziny dziesiątej (J 1, 39).

Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela z uczniami. Jezus pozwolił im być ze sobą. Bycie razem i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe znaczenie w procesie wychowania. Szczególnie istotna jest relacja pomiędzy dzieckiem a jego pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, którymi są rodzice. Braków w tej relacji zwłaszcza w pierwszej fazie życia dziecka – nie da się całkowicie naprawić. Relacja z rodzicami jest dla dziecka źródłem zaspokojenia najważniejszej potrzeby poczucia bezpieczeństwa i zaufania, warunkującej jego prawidłowy rozwój w dalszych latach życia.Dom w znaczeniu wychowawczym to nie budynek, lecz żywe więzi pomiędzy członkami rodziny. Pisze o tym papież Franciszek w AdhortacjiChristus vivit, podsumowującej XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów pod hasłemMłodzi, wiara i rozeznawanie powołania: „Tworzenie domu to ostatecznie tworzenie rodziny (…) Tworzenie silnych więzi wymaga zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem.

Zaniedbania w kształtowaniu więzi rodzinnych w dzieciństwie mogą wywołać w życiu dojrzałego człowieka o wiele groźniejsze skutki niż trudne doświadczenia wynikające chociażby z braków materialnych. Przykładem mogą tu być dramatyczne historie rodzin, które w wyniku II wojny światowej traciły niekiedy cały dobytek, a mimo to potrafiły uchronić dzieci przed zgubnymi duchowymi i psychicznymi skutkami doznanego zła. Wojenne doświadczenia nie pozbawiły ich bowiem tego, co najważniejsze więzi opartej na prawdziwej miłości. Majątek można odzyskać, ale wewnętrzne rany spowodowane brakiem miłości goją się bardzo długo. Jakże istotne dla życia rodziny jest to, by być razem, wspierać się, szczerze ze sobą rozmawiać, wspólnie przeżywać radość niedziel i dni świątecznych, spożywać posiłki, spędzać razem czas wolny. Te proste, zdawałoby się, środki budowania wzajemnych relacji wymagają dziś ponownego odkrycia.

 1. Uwierzyć, że Bóg nas kocha

Uczniowie, którzy poszli za Jezusem, by „zobaczyć, gdzie mieszka, tego dnia pozostali u Niego (J 1,39). Tak rozpoczął się dla nich czas wspólnego przebywania z Jezusem. Zanim wyruszyli, by głosić Ewangelię i prowadzić działalność apostolską, między nimi a Mistrzem zawiązała się prawdziwa przyjaźń. Dzięki tej relacji, gdy nadszedł czas prześladowania, zachowali siłę i odwagę. Doświadczenie towarzyszenia Jezusowi musiało dokonać w uczniach naprawdę głębokiej przemiany, skoro w obliczu zagrożenia, gdy zakazywano im przemawiania w imię Jezusa, odpowiadali z przekonaniem: nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Dz 4, 20).

Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. Już od pierwszych chwil w świadomości człowieka kształtuje się obraz Boga, mający kluczowe znaczenie dla całego procesu rozwoju wiary. Najpierw tworzy go atmosfera życia rodzinnego miłość rodziców, towarzyszenie dziecku, rodzicielskie gesty i wypowiadane słowa, a później rozmowy i stopniowe wprowadzanie w życie modlitwy.

Drodzy Rodzice!

Starajcie się korzystać z wszelkich możliwych środków, by pomóc swoim dzieciom odkryć bliskość Boga. Niech Wasze słowa i czyny potwierdzają to, co o miłości Bożej pisze papież Franciszek: Dla Niego [dla Boga] jesteś naprawdę cenny, nie jesteś nieznaczący, jesteś dla Niego ważny. () Nie chce wyliczać twoich błędów, a w każdym razie pomoże ci nauczyć się czegoś również z twoich upadków. Ponieważ cię kocha. () Jest to miłość, która nie przytłacza, () miłość, która nie upokarza ani nie zniewala. Jest to miłość Pana, miłość codzienna, dyskretna i respektująca, miłość wolności i dla wolności, miłość, która leczy i uwzniośla. To miłość Pana, która wie więcej o powstawaniu niż upadkach, o pojednaniu niż zakazach, o dawaniu nowej szansy niż potępieniu, o przyszłości niż przeszłości (Papież Franciszek, AdhortacjaChristus vivit 115, 116).

 1. Zaufać Jezusowi

My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem człowieka. Prawdę tę głosiłśw. Paweł Apostoł, który w Liście do Koryntian pisał: Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem (1 Kor 15, 3-4).

Znakomitą okazją do realizacji tego zadania może być przygotowanie do sakramentów świętych, zwłaszcza sakramentu bierzmowania. Spotkania kandydatów w parafii, tworzenie małych grup, udział w rekolekcjach ewangelizacyjnych to tylko niektóre działania otwierające szansę na to, by po przyjęciu bierzmowania więź młodych ludzi z Jezusem nie osłabła, ale nadal się rozwijała i realizowała, na przykład poprzez działalność i zaangażowanie we wspólnotach i ruchach religijnych. Celem parafialnych spotkań o charakterze ewangelizacyjnym powinno być głoszenie prawdy, którą młodym ludziom przypomina papież Franciszek. Warto zatrzymać się nad jego słowami: Jesteśmy zbawieni przez Jezusa: bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. Możemy Mu robić cokolwiek, ale On nas kocha i zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być zbawione. Tylko to, co się akceptuje, może zostać przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze małoduszności. () Prawdziwym upadkiem uważajcie – prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, jest bowiem pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie pomóc (Papież Franciszek, AdhortacjaChristus vivit 120).

Czy jestem świadkiem Jezusa wobec tych, do których zostałem posłany? Czy jeśli jako rodzic, nauczyciel wychowawca, ksiądz, katecheta zostanę zapytany przez wychowanków o moje życie, będę miał odwagę powiedzieć im to, co powiedział Jezus: Chodźcie a zobaczycie?

 1. Nasze zadanie 

Dziękujmy dobremu Bogu za to, że przeżywając osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, cieszymy się darem pokoju. Co zrobić, by ten pokój był trwały, by widmo konfliktów i wojen stało się bardziej odległe? Warto skorzystać z porady kogoś, kto przeżył gehennę wojny, naocznego świadka tamtych wydarzeń. Zofia Kossak, polska pisarka – autorka powieści historycznych, w czasie II wojny światowej była więźniarką obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Tragiczne doświadczenia obozowe znalazły wyraz w jej książce pod tytułemZ otchłani. Pod koniec ostatniego rozdziału Zofia Kossak kieruje do czytelników apel: Wychować inaczej ludzi! Dotykamy sedna sprawy, celu właściwego tej książki. Czytelniku! Za to, że Bóg cię zachował () musisz się do tego dzieła przyłożyć (). Jest to obowiązkiem tych, którzy przeżyli względem tych, którzy pomarli. Jest to obowiązkiem dzisiejszego pokolenia w stosunku do pokoleń, które nadejść mają i które trzeba uchronić od możliwości nawrotu ofensywy piekła. Nie traćmy czasu!

Zachęcamy wszystkich do głębokiego i twórczego przeżycia IX Tygodnia Wychowania. Osobom zaangażowanym w proces formacji dzieci i młodzieży: Rodzicom, Nauczycielom, Duszpasterzom i Katechetom, na rozpoczynający się rok szkolny i katechetyczny 2019/2020, z serca błogosławimy i dziękujemy za wypełnianie trudnej, ale jakże pięknej misji. Dziękujemy za każde świadczone dobro.

Podpisali:

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 383. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Wałbrzych-Świdnica 13 14 czerwca 2019 r.

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP do rodziców ws. deprawacji w szkołach

Dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów – napisał bp Marek Mendyk, Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP, w apelu skierowanym do rodziców w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

„Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje” – zwraca się do rodziców i opiekunów prawnych bp Marek Mendyk, przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP apeluje do rodziców o czujność i roztropność w związku z planowanym finansowaniem przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych.

„Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów” – zaznacza przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego KEP.

Podkreśla też, iż rodzice lub opiekunowie prawni mogą składać w szkołach specjalne oświadczenie. „W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie” – czytamy w Apelu.

Do apelu Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego dołączony jest wzór takiego oświadczenia.

Publikujemy pełną treść Apelu:

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów:

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży! Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na stronie Komisji Wychowania Katolickiego KEP: www.katecheza.episkopat.pl

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie