Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

Rodzina i Eucharystia - stacja kongresowa w Jeleniej Górze

Rodzina żyjąca Eucharystią

Jelenia Góra, 11.06.2014 r.

W ubiegłym roku w maju przeżywaliśmy Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej „Rodzina solą ziemi”. Klimat tego wydarzenia wzbudza tęsknotę za kolejnym świętem małżeństw i rodzin. Taka okazja będzie miała miejsce już niedługo. Jedna ze stacji Kongresu Eucharystycznego Diecezji Legnickiej poświęcona jest rodzinie i będzie przeżywana pod hasłem „Rodzina żyjąca Eucharystią”. Odbędzie się ona w Jeleniej Górze w dniu 11.06.2014 r., a kościołem stacyjnym stała się bazylika św. Erazma i Pankracego.

Świętowanie rozpoczniemy już 10.06 o godz. 19,00 koncertem muzyki poważnej i czytaniem fragmentów adhortacji apostolskiej św. Jana Pawła II „Familiaris cosortio”.

Na drugi dzień program stacji kongresowej zainaugurujemy o godz. 16,00 uwielbieniem Chrystusa podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Będzie również wykład ks. prof. Pawła Bortkiewicza TChr, uroczysta Eucharystia, procesja i zawierzenie małżeństw i rodzin diecezji legnickiej Panu Jezusowi.

Rodzina Żyjąca Eucharystią

List bpa Stefana Cichego na niedzielę 1 czerwca 2014 r.

Wyznawajmy przed Chrystusem Eucharystycznym: Pan mój i Bóg mój!

Komunikat Administratora Apostolskiego

przed rozpoczęciem I Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego

 

Czcigodni Bracia w kapłaństwie,

Wielebne Siostry zakonne,

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

Przed 9 laty, 30 kwietnia 2005 r., rozpocząłem posługę biskupią w Kościele Legnickim. Przeżywaliśmy wtedy ogłoszony przez św. Jana Pawła II Rok Eucharystii.
Przez lata mego biskupiego posługiwania w diecezji legnickiej często mówiłem
o Eucharystii i zachęcałem do udziału w niedzielnej Mszy św. Obecnie na zakończenie posługi zachęcam do udziału w celebracjach Pierwszego Diecezjalnego Kongresu
Eucharystycznego, który odbędzie się w dniach od 8 do 19 czerwca 2014 r.  

W liście pasterskim odczytanym 15 grudnia ubiegłego roku pisałem, że hasłem
Kongresu są słowa św. Tomasza Apostoła: „Pan mój i Bóg mój!” oraz przypomniałem fragment hymnu kongresowego nawiązujący do tych słów.

Przygotowane zostały katechezy eucharystyczne, odprawiane były nabożeństwa. Główny akcent stawiamy na umiłowanie adoracji Najświętszego Sakramentu.
To ona pozwala bezpośrednio doświadczyć obecności żywego, zmartwychwstałego Pana i prowadzi do głębokiej wiary.

1. Program Kongresu

Zadaniem Kongresu jest skupienie wiernych wokół Chrystusa Eucharystycznego, ożywienie pobożności eucharystycznej i uczynienie Eucharystii naszym największym skarbem, bo ona jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. W poszczególne
dni Kongresu odbywać się  będą w różnych miejscach diecezji spotkania modlitewne (Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, procesja) oraz refleksja nad miejscem Eucharystii w naszym życiu. Plakaty i ogłoszenia parafialne będą informować
o spotkaniach grup wiernych, ruchów i stowarzyszeń działających w diecezji.
W wyznaczonych miejscach diecezji będą miały miejsce tzw. Stacje kongresowe,
a w parafiach będziemy na modlitwie łączyć się z ich uczestnikami.

W niedzielę Zesłania Ducha Świętego w Sanktuarium w Krzeszowie spotkają się
ruchy charyzmatyczne.

W Święto Matki Kościoła w  Lubinie zgromadzi się środowisko Ludzi Pracy
i Społeczny Ruch Świętowania Niedzieli, by na sesji naukowej rozważać prawdę
o świętowaniu niedzieli, a potem uczestniczyć w Eucharystii i procesji.

10 czerwcaw kościele św. Jana Chrzciciela w Legnicy dzień kongresowy świętować będą szkoły katolickie.

Kolejnego dnia w bazylice w Jeleniej Górze zgromadzą się ruchy i stowarzyszenia związane z małżeństwem i rodziną, by rozważać temat „Rodzina żyjąca Eucharystią”.

12 czerwca, w Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
w kaplicy seminaryjnej w Legnicy będzie miała miejsce modlitwa za sługi Eucharystii oraz o nowe powołania do służby w Kościele. W spotkaniu tym wezmą udział: wspólnota seminaryjna, osoby życia konsekrowanego i członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego.

We wspomnienie św. Antoniego z Padwy w bazylice w Bolesławcuzgromadzą się  Parafialne Zespoły i Szkolne Koła Caritas, zespoły charytatywne i wolontariusze. Temat spotkania brzmi: „Od chleba Eucharystycznego do chleb naszego powszedniego”.

Kongresowe spotkanie prezbiterium legnickiego rozpocznie się 14 czerwca Mszą św. w katedrze, a po niej w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II odbędzie się sympozjum naukowe zorganizowane przez Wyższe Seminarium DuchowneDiecezji Legnickiej.

W niedzielę 15 czerwca w Legnickim Polu będzie miało miejsce ogłoszenie nowej bazyliki mniejszej. W tym dniu odbędzie się pielgrzymka służb mundurowych.

Służba Liturgiczna (akolici, stali lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, zakrystianie, organiści, chóry, schole, psałterzyści, ceremoniarze, lektorzy i ministranci) zgromadzą się 16 czerwca w sanktuarium św. Jacka w Legnicy.

Wspomnienie św. Brata Alberta  przypomina, że trzeba  „Być dobrym jak chleb”
i w tym dniu, czyli 17 czerwca, w kościele św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu będzie stacja kongresowa, na którą zaproszone są Osoby Bezdomne i Bezrobotne oraz Osoby Niepełnosprawne.

Wspólnota Żywego Różańca; Podwórkowe Koła Różańcowe; Bractwo św. Józefa wpatrywać się będą 18 czerwca w bazylice w Krzeszowiew Matkę Bożą, która nazywana jest „Niewiastą Eucharystii”.

Zakończenie Kongresu będzie miało miejsce w uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa. W Legnicy w zakończeniu udział wezmą Goście z Watykanu:
abp Piero Marini, wieloletni ceremoniarz papieski, a obecnie przewodniczący
Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych,
oraz abp Konrad Krajewski, również wieloletni ceremoniarz papieski, a obecnie
Jałmużnik Papieski.

Po zakończeniu Kongresu w Legnicy Goście z biskupami i grupą księży udadzą się do Zgorzelca, gdzie co cztery lata odbywa się świętowanie uroczystości Bożego Ciała razem z diecezją Goerlitz.

Proszę, aby w każdej parafii podczas dni kongresowych na godzinę przed wieczorną Mszą św., miała miejsce adoracja eucharystyczna. Niech ten czas będzie wyrazem naszej diecezjalnej jedności przed Chrystusem utajonym w Najświętszym Sakramencie.

2. Jakich owoców Kongresu oczekujemy?

Modlitwa kongresowa wskazuje na to, czego oczekujemy od przeżycia tych dni:

„pozwól dotknąć Rany Twego Serca, które bije w Eucharystii,

abym z wiarą wyznał: Ty jesteś „PAN MÓJ I BÓG MÓJ”;

udziel mi łaski trwania we wspólnocie Kościoła,

zjednoczonego przy eucharystycznym stole”.

Pogłębienie wiary wyrażone coraz lepszym udziałem w wielkiej tajemnicy wiary
to pierwszy owoc, którego oczekujemy. Owocem mają być także następne kościoły
i kaplice, w których odbywać się będzie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.

Niech kolejnym owocem kongresu będzie wzrost liczby członków Bractwa Eucharystycznego oraz ludzi młodych i dzieci zrzeszonych w Eucharystycznym Ruchy
Młodych.

Braci i Siostry!

Nasz udział we Mszy św. jest spotkaniem z Bogiem i drugim człowiekiem. Od początku istnienia Kościoła wspólnota wiary wspierała swoimi darami potrzebujących. Zachęcam, aby w dniu dzisiejszym darem serca złożonym do puszek po Mszy św. wesprzeć poszkodowanych podczas powodzi na Bałkanach. Niech ten dar stanie się naszym kongresowym darem dla braci i sióstr w potrzebie.

Prośmy Maryję, Matkę Kościoła, o trwałe owoce naszego Kongresu. Przy pomocy łaski Bożej jesteśmy w stanie uczynić wiele dobra. Zapraszam do uczestnictwa w Kongresie i na dni kongresowe wszystkim z serca błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

+ Stefan Cichy

Administrator Apostolski

Diecezji Legnickiej

Legnica, dnia 29 maja 2014 r.

 

+         +         +

Legnicka Kuria Biskupia

ldz. 913/2014

Zarządzenie

List należy odczytać na wszystkich Mszach świętych w niedzielę 1 czerwca 2014 r.

 

+ Marek Mendyk

Wikariusz Generalny

Zarządzenie w sprawie pomocy powodzianom na Bałkanach

W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka oraz Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski o pomoc poszkodowanym przez powódź na Bałkanach, zarządzam
w Diecezji Legnickiej zbiórkę do puszek po Mszach św. w niedzielę 1 czerwca 2014 roku.

Proszę, aby zebrane fundusze przekazać bezzwłocznie na konto diecezjalnej Caritas: 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 z dopiskiem „Powódź na Bałkanach”.

Równocześnie wyjaśniam, iż planowana na 1 czerwca zbiórka na Świątynię Opatrzności, podobnie jak w roku ubiegłym, miała charakter fakultatywny. Informuję również, iż w niedzielę 1 czerwca w kościołach naszej diecezji odczytany zostanie mój list poprzedzający rozpoczęcie Kongresu Eucharystycznego. Zachęcam, aby środki zebrane na pomoc poszkodowanym były kongresowym darem naszej wspólnoty diecezjalnej dla będących potrzebie braci i sióstr.

 

 

+ Stefan Cichy

Administrator Apostolski

Diecezji Legnickiej

List pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014

 

BĄDŹCIE APOSTOŁAMI MIŁOSIERDZIA

1. Dar kanonizacji i zadanie apostolskie

Wyniesienie do chwały świętych bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II jest darem Bożego Miłosierdzia dla Kościoła i całego świata. Jest to dar zobowiązujący, na który trzeba godnie odpowiedzieć i do którego trzeba wciąż dorastać. Święci są dla nas żywą Ewangelią. Dzięki ich świadectwu odkrywamy ważną prawdę, że słowo Dobrej Nowiny to konkretny program dojrzewania w wierze, nadziei i miłości. Staje więc przed nami apostolskie zadanie, w którym – jak mówił św. Jan Paweł II – „potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. (17 VIII 2002)

Blask prawdy, przebaczenia i wiernej miłości płynie z otwartego serca Jezusa Miłosiernego, który pozdrawia nas dzisiaj słowami: Pokój wam! (J 20,19). Dar pokoju był potrzebny Jego uczniom, którzy po dramacie Wielkiego Tygodnia trwali w zamknięciu przed światem. W najtrudniejszym momencie opuścili swojego Mistrza, zaparli się Go publicznie, pozwolili się odrzeć z nadziei, którą Jezus wlewał w ich serca. Ta nadzieja powraca teraz, kiedy spotykają Zmartwychwstałego. On mocą Ducha Świętego dał im władzę odpuszczania grzechów i głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. W ten sposób wprowadził ich na nowo w przestrzeń żywej wiary. Dla wątpiącego Tomasza Jezus Zmartwychwstały ponownie staje się jego Panem i Bogiem - Tym, którego można dotknąć, przed którym można się rozpłakać i któremu warto bezgranicznie zawierzyć. Żywa, pokorna i ufna wiara jest zadatkiem Bożego błogosławieństwa i źródłem duchowej siły, by z tym większą nadzieją patrzeć ku przyszłości.

2. Ogień Miłosierdzia Bożego – bogaci Miłosierdziem

W czwartą niedzielę Wielkiego Postu z krakowskich Łagiewnik została przekazana Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia. Ogień ten zapalił w dniu 16 grudnia 2003 roku, w swej prywatnej kaplicy na Watykanie, Jan Paweł II. Przekazany w Łagiewnikach płomień dociera w dzisiejszą Niedzielę Miłosierdzia do wszystkich parafii, abyśmy mogli zabrać go do naszych domów i rodzin, by z nową mocą zapłonął w naszych sercach. Fakt, że pośrednikami w przekazywaniu tego światła stali się ludzie młodzi – zwłaszcza stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia – jest znakiem nadziei. Ci, którzy dzięki ofiarom ludzi dobrego serca, mogą rozwijać swoje talenty, odwdzięczają się zaangażowaniem w życie Kościoła i Ojczyzny.

Do takiej obecności i zaangażowania, do bycia apostołami i świadkami Bożego Miłosierdzia, wzywał nas Jan Paweł II – Papież Miłosierdzia. Czynił to nie tylko słowem pełnym ojcowskiego zatroskania o losy współczesnego świata, ale także poprzez postawę pochylenia się nad problemami rodziny, dzieci, młodzieży, ludzi zepchniętych na margines życia społecznego, doświadczonych cierpieniem i bezradnością, pozbawionych domu i podstawowych środków do życia. Sam niczego nie miał dla siebie, był człowiekiem ubogim w ewangelicznym znaczeniu. Wszystko, bowiem co posiadał, było „u Boga”. Jego jedynym bogactwem stał się krzyż Chrystusa, który tak mocno tulił do serca, aż po moment odejścia do domu Ojca w święto Bożego Miłosierdzia. Dzisiejsza uroczystość kanonizacyjna jest wymownym dopełnieniem powszechnego przekonania, że był to człowiek święty. Dlatego chcemy podążać nadal jego śladami, bo mamy świadomość, że święci wychowują świętych. On jest dla nas przewodnikiem na drogach prawdy i miłosierdzia. On zrozumie niepokoje i troski naszych serc.

3. Wezwani do czynów miłosierdzia

Dziś dziękujemy Bogu za to, że Jan Paweł II, poprzez świadectwo życia, słowo i żarliwą modlitwę, stał się tak czytelnym znakiem Boga dla świata. Jako pasterz Kościoła przewodniczył mu przez 27 lat, a na progu trzeciego tysiąclecia zawierzył świat Bożemu Miłosierdziu.

Posługa miłosierdzia jest zadaniem każdego z uczniów Chrystusa. Św. Siostra Faustyna zanotowała w Dzienniczku wielkie pragnienie Jezusa: „Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić”(Dz. 742).

Dzisiejsza niedziela w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna kolejny Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy Bogu za to, że w tej Szkole Miłosierdzia na polskiej ziemi było i jest tak wielu ludzi, którzy w twarzy cierpiącego człowieka potrafią dostrzec znieważone i cierpiące oblicze Chrystusa. Są to nie tylko święci i błogosławieni minionych stuleci, ale także ludzie naszych czasów, którzy na różne sposoby próbują zaradzić materialnej i duchowej biedzie.

Wyrażamy wdzięczność wobec wszystkich organizacji społecznych, fundacji, stowarzyszeń, wspólnot zakonnych, które na co dzień podejmują skuteczną troskę o ubogich. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem ogólnopolskiej Caritas, która dociera do ubogich rodzin, prowadzi świetlice, hospicja, inspiruje działalność parafialnych grup charytatywnych oraz szkolnych kół Caritas, kształtując w ten sposób wyobraźnię miłosierdzia u dzieci i młodzieży. Służą temu ciekawe inicjatywy i projekty, jak chociażby: Tornister pełen uśmiechu, Mieć wyobraźnię miłosierdzia, Miłosierny Samarytanin (inspirowany przez Wspólnotę św. Idziego), czy coroczny koncert charytatywny związany z przyznaniem medalu Bogaci miłosierdziem. Są to tylko niektóre przykłady świadczące o tym, jak wiele wrażliwości i dobra kryje się w sercu człowieka żyjącego na co dzień duchem Ewangelii.

Również w tym właśnie duchu papież Franciszek, podczas niedawnego spotkania z polskimi biskupami w Rzymie, powiedział: „zachęcam was do troski o ubogich. Także w Polsce, pomimo aktualnego rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a także wiele rodzin – zwłaszcza wielodzietnych – bez wystarczających środków do życia i wychowywania dzieci. Bądźcie blisko nich! Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale także w innych krajach świata. Dziękuję wam i waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal zachęcajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich wiernych, by mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze ją praktykowali.”

Niech ta serdeczna prośba Ojca Świętego Franciszka, który dziś dokonał kanonizacji dwóch Pasterzy Kościoła o sercu miłosiernym: Jana XXIII oraz Jana Pawła II, będzie dla nas wezwaniem, abyśmy nie tylko w rozpoczynającym się Tygodniu Miłosierdzia, ale w całym naszym życiu okazywali miłosierdzie.

Wszystkim na tę drogę miłosierdzia udzielamy pasterskiego błogosławieństwa

 

 

 

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 364. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

w dniu 13 marca 2014 roku

 

List bp. Zbigniewa Kiernikowskiego, Biskupa Legnickiego Nominata

Tabga, 23 kwietnia 2014

 

Dostojny Księże Biskupie Stefanie, Administratorze Apostolski!

Czcigodny Księże Biskupie Marku!

Na Wasze ręce przesyłam pozdrowienie dla wszystkich Diecezjan: Kapłanów, Osób konsekrowanych, Alumnów Seminarium, Wiernych świeckich, zwłaszcza tych, którzy angażują się w życie Kościoła i którym leżą na sercu sprawy wspólnoty naszego Kościoła lokalnego. W szczególności pozdrawiam osoby chore, cierpiące, przeżywające różnego rodzaju trudności i niosące swoje życiowe krzyże. Blask prawdy Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz moc Jego Ducha niech przenikają Wasze życie i obdarzają Was paschalną radością. 

Z woli Ojca świętego Franciszka mam przejąć pasterzowanie w Diecezji Legnickiej. Polecam, więc Panu Bogu w modlitwie wszystkich Diecezjan. Czynię to teraz w Ziemi Świętej, gdzie dokonały się wydarzenia historii naszego zbawienia; gdzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus żył, nauczał, dokonywał cudów, a przede wszystkich cierpiał, został ukrzyżowany i zmartwychwstał oraz dał od Ojca swoim uczniom Ducha Świętego. To tutaj narodził się Kościół, który przez głoszenie Ewangelii i sakramenty niesie światło i moc życia wszystkim ludziom. Mamy udział w tym wielkim dziedzictwie, które zrodziło się z paschalnego misterium Jezusa Chrystusa.

Proszę Pana Boga o to, byśmy stawali się coraz to bardziej świadomi tego naszego dziedzictwa i potrafili w nim odnajdywać się ze wszystkim, co stanowi nasze życie i prowadzi nas do oddawania chwały Bogu i do życia w jedności i komunii. Polecam też wszystkich wstawiennictwu Maryi, Matki Kościoła, czczonej w naszej Diecezji szczególnie, jako Matka Boża Łaskawa, oraz wstawiennictwu wszystkich naszych Patronów, zwłaszcza Jana XXIII i Jana Pawła II, których kanonizację wkrótce będziemy przeżywać.

Niechaj błogosławieństwo Boga w Trójcy Jedynego wszystkich nas oświeca, przemienia i prowadzi drogami obwieszczonymi w Dobrej Nowinie naszego Pana Jezusa Chrystusa

Bp Zbigniew Kiernikowski

Biskup Legnicki, Nominat

 

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie