Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

Odezwa Biskupa Legnickiego z okazji zakończenia Roku Wiary

Odezwa Biskupa Legnickiego z okazji zakończenia Roku Wiary

Doświadczenie Roku Wiary przeżywane w Kościele powszechnym, zgodnie z wolą papieży: Benedykta XVI i Franciszka, stało się także doświadczeniem wiary we wspólnocie diecezjalnej, wspólnotach parafialnych, w grupach apostolskich i modlitewnych, a także doświadczeniem wiary pojedynczych osób. Ten czas był czasem łaski odnowienia i pogłębienia naszej wiary.

Zbliżając się do końca Roku Wiary pragnę podziękować wiernym naszej diecezji, duchownym i świeckim, za wszelkie inicjatywy, które w tym czasie podejmowane były w różnych wymiarach i na różnych płaszczyznach spotkania człowieka z Bogiem i z drugim człowiekiem.

Zachęcam, aby w parafiach naszej diecezji, w niedzielę 24 listopada br. przeżywając uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, uroczystą liturgią celebrowaną z całą wspólnotą, zaakcentować zakończenie Roku Wiary.

W tym dniu w naszej katedrze uroczystościom zakończenia Roku Wiary przewodniczyć będzie Biskup Pomocniczy Legnicki. O godz. 17:45 celebrowana będzie „Wieczorna Modlitwa Kościoła” z Liturgii Godzin, a o godz. 18:30 sprawowana będzie uroczysta Eucharystia. Warto dodać, iż podczas liturgii 26 dorosłym świeckim mężczyznom udzielona zostanie posługa stałego lektora.

Wdzięczni Bogu za Jego łaski w tym czasie nam wyświadczone, pragnę podziękować Wszystkim Diecezjanom za dar modlitwy podczas dni mojego pobytu w szpitalu.

Dziękuję również za okazywane mi dowody życzliwości i pamięci z okazji przeżywanego w tym roku złotego jubileuszu święceń prezbiteratu. Prosząc o dalszą pamięć w modlitwie podczas rekonwalescencji, wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

+ Stefan Cichy

Biskup Legnicki

Legnica, 16 listopada 2013 roku; ldz. 1908/2013

POMOC dla Filipin, 17.11.2013r.

SEP – D/ 8.1.1-19

 

Eminencjo/Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Kardynale/Arcybiskupie/Biskupie,

 

w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka o modlitwę i pomoc dla ofiar tajfunu Haiynan, zachęcam do wyrażenia solidarności z poszkodowanymi na Filipinach. Skutki tragedii są ogromne, prawie 10 milionów mieszkańców wymaga natychmiastowej pomocy, a wielu z nich elementarnych środków, niezbędnych do przeżycia.  

Caritas Polska, dzięki ofiarności wiernych nie pierwszy raz wspiera Filipińczyków. Dwa lata temu po przejściu tajfunu Mindanao, który zniszczył region Cagayan de Oro zorganizowano zbiórkę, dzięki której wielu filipińskim rodzinom zdołano odbudować zniszczone domy. Tym razem, już 11 listopada br. została przekazała kwota 50 tysięcy EURO na wodę pitną i doraźną pomoc  żywnościową.

Gorąco zachęcam, aby niedziela 17 listopada 2013 r. stała się dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Konkretne wsparcie postarajmy się wyrazić poprzez zbiórkę do puszek w naszych świątyniach.

Proszę zarazem, o pilne przekazanie za pośrednictwem Kurii Diecezjalnych zebranych funduszy na konto Caritas Polska:

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
Bank Millennium S.A.
Departament Bankowości Przedsiębiorstw
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW

z dopiskiem „Filipiny”.

Działania Caritas Polska można także wesprzeć wysyłając SMS charytatywny na numer 72052 z hasłem:  POMAGAM.

            Wyrażam wdzięczność za każdy gest miłosierdzia wobec cierpiących i wsparcie w duchu chrześcijańskiej solidarności.

Przesyłam braterskie pozdrowienie w Chrystusie

 

+ Józef Michalik

Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Krzysztof Bojko odszedł na wieczną wartę - wspomnienie

„Połączyło nas Gross Rosen” - wspomnienie o druhu Krzysztofie

10. listopada 2013 roku zmarł ksiądz dr Krzysztof Bojko harcmistrz. Odszedł na wieczną wartę harcerz wierny Bogu i Polsce.

1 września kolejny raz zameldowałem się ze sztandarami na terenie byłego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Gross - Rosen w Rogoźnicy. W tym patriotycznym wydarzeniu, jakim jest uroczysta Msza w rocznicę wybuchu II wojny światowej, od wielu lat towarzyszy mi grupa harcerzy ze Strzegomia. Natomiast harcerze ZHR od kilkunastu lat mają w tym czasie swój zlot drużyn i szczepów. Przygotowują liturgię Mszy świętej i czynnie w niej uczestniczą. Ksiądz Krzysztof przez lata był głównym organizatorem i dobrym duchem całego wydarzenia. Znaliśmy się od wielu lat, jeszcze za czasów Chorągwi Wałbrzyskiej ZHP. Spotkania w Rogoźnicy były dla mnie możliwością rozmowy, modlitwy i zawiązania bratniego kręgu harcerzy z ZHP i ZHR przed tablicą Floriana Marciniaka - Naczelnika Szarych Szeregów, który w Gross - Rosen został zamordowany. Pamiętam, jak druh Krzysztof wielokrotnie mówił o łączącym nas braterstwie służby, o pięknych chwilach dawania radości młodym harcerzom, wychowaniu patriotycznym.
Rogoźnica to szczególne miejsce. Tu w 1981 roku odbył się wielki zlot drużyn, szczepów i kręgów noszących imiona bohaterów Szarych Szeregów z całej Polski. Druh Krzysztof Bojko miał wielu harcerskich przyjaciół, parafian, seniorów, Kresowian. Teraz, kiedy odszedł na wieczna wartę, będzie brakowało nam przyjaciela - brata, który nad wszystkim czuwał i był autorem niepowtarzalnych pięknych, wzruszających Apeli Poległych czytanych w Rogoźnicy. Po wysłuchaniu z uwagą każdego z nich byłem zachwycony i ubogacony. Na moją prośbę druh Krzysztof podarował mi teksty tych pięknych apeli. Będą cenną pamiątką po druhu, z którym dobrze się rozumieliśmy, a każde spotkanie było ogarnięte parasolem ciepła i braterstwa.
Gdy w tym roku nie stanął z nami w kręgu nie podejrzewałem niczego złego. Dzisiaj wiem, że trzeba chłonąć każdą chwilę, „ kochać ludzi – tak szybko odchodzą”. W przyszłym roku także pojadę do Rogoźnicy szukać siły na harcerskim szlaku służby Bogu i Ojczyźnie, którym przyszło nam wspólnie wędrować. Za każdym razem, kiedy wspomnimy druha Krzysztofa, w naszych harcerskich sercach będzie bił „Dzwon Zygmunta”.
CZUWAJ!
PS: Teraz dopiero z uwagą przeczytam Jego wiersze i duchowe rozważania św. Pawła do Galatów, piękna lekcja normalności, której musiałem doświadczyć dopiero po odejściu księdza Krzysztofa.
 

Piotr Pamuła harcmistrz
Komendant Hufca ZHP Świdnica

śp. ks. dr Krzysztof Bojko kan. RM

Po święceniach prezbiteratu pracował jako wikariusz w Wałbrzychu – parafia pw. Świętych Aniołów Stróżów, w Polkowicach – parafia pw. św.  Michała Archanioła, w Zgorzelcu – parafia pw. św. Jana Chrzciciela, w Legnicy – parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 2002 został mianowany proboszczem parafii Biała k. Chojnowa.

Wieloletni instruktor harcerski (Harcmistrz oraz Harcerz Rzeczypospolitej), posługiwał w ruchu harcerskim jako kapelan naczelny ZHR oraz kapelan Okręgu Dolnośląskiego ZHR. Pełnił również funkcję Komendanta Hufca „Gniazdo”. Zaangażowany w pracę z dziećmi i młodzieżą, wspierał działalność organizacji kresowych. Pełnił funkcję diecezjalnego kapelana Kresowian i Sybiraków.

Uroczystości pogrzebowe zaplanowano następująco:

Dnia 14 listopada 2013 r. – g. 18.00 – Msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Białej

Dnia 15 listopada 2013 r. – g. 13.00 – Msza św. i pogrzeb w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Białej – pod przewodnictwem bpa Marka Mendyka.

Zmarłego Prezbitera polecamy modlitwom – Legnicka Kuria Biskupia

Listopadowa refleksja z Lubania

Listopadowy czas to zachęta do refleksji nad ulotnością ludzkiego życia, nad istotą przejścia granicy śmierci, nad wiecznością. Ci, którzy odeszli przed nami, pozostawiając po sobie „puste miejsca”, w tym czasie szczególnie przypominają o nieuchronności spotkania z Chrystusem. Ten czas stanowi też bardzo wymowne przypomnienie o potrzebie stałej modlitwy i pomocy ofiarowanej tym, którym nieraz zawdzięczamy tak wiele. To wszystko w naszych wspólnotach parafialnych jest oczywiście przeżywane na sposób tradycyjny: wypominki, Msze święte. Listopadowe tajemnice przeżywamy indywidualnie, nawiedzając cmentarze, modląc się przy grobach naszych bliskich, ale też i wspólnotowo, np. poprzez procesje. Pojawiają się też nowatorskie formy, np. „Refleksja Listopadowa”, „Różaniec ze światłem modlitwy płynącej do nieba”. Rozważanie tajemnicy Świętych obcowania oraz przejście do wspomnienia Wiernych Zmarłych to tradycyjna liturgia w kościele oraz na cmentarzach. Wielu z nas spędziło te dni poza swoimi parafiami, odwiedzając miejsca spoczynku swoich bliskich. Wielu brało udział w popołudniowych procesjach na terenach nekropolii. Tak było i w Lubaniu. Popołudniowej procesji i modlitwie za zmarłych przewodniczył dziekan dekanatu Lubań, ks. Andrzej Fila w asyście kapłanów pracujących w lubańskich parafiach. W parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe (Lubań-Księginki) obchodów tych dni nie zakończyliśmy jednak procesją. Wieczorem 1 listopada grupa młodzieży z Gimnazjum nr 1 w Lubaniu przedstawiła misterium poetycko-modlitewne „Refleksja Listopadowa”. Związana z tajemnicą śmierci i świętości poezja, sugestywnie przedstawiona w zaciemnionym kościele, przy dźwięku refleksyjnej muzyki, dała możliwość przeżycia pięknego czasu, którego ukoronowaniem stały się „pierwsze wypominki” – modlitwa za naszych bliskich zmarłych. Nic więc dziwnego, że spontaniczny wysiłek młodzieży został nagrodzony gromkimi oklaskami licznie zgromadzonych parafian.     Oczywiście, pełne przeżycie obu dni wymagało przygotowania – tak duchowego, jak i zewnętrznego. W naszej parafii już od wielu lat uczniowie Gimnazjum nr 1 otaczają opieką dziesięć „zapomnianych” grobów na parafialnym (obecnie nieczynnym) cmentarzu. Podobnie, jak w przeszłości, tak i w tym roku, w ostatnich dniach października nie zabrakło przy nich młodych osób „myślących sercem”, które zadbały, aby te – zapomniane przez ludzi – groby także przybrały odświętny wystrój. Nie zabrakło również modlitwy – potwierdzającej prawdę, że „jeśli nawet o kimś zapomną ludzie, pamięta o nich w modlitwie Kościół”. Tegorocznej akcji patronowała grupa nauczycieli: katechetka Wiolett Szymonowicz i Agata Dudkiewicz, którym należą się wyrazy uznania. Włączenie w proces wychowawczy zachowań budzących w młodym człowieku wewnętrzną wrażliwość jest potwierdzeniem wielkiej dojrzałości naszych wychowawców i pedagogów.

ks. Janusz Barski

Biskup Legnicki wrócił ze szpitala

Biskup legnicki Stefan Cichy w piątek powrócił ze szpitala do domu. W klinice kardiologicznej w Zabrzu przeszedł poważną operację serca. Operacja odbyła się bez komplikacji, teraz pacjent powraca do sił. W sobotę bp Cichy wziął udział w konferencji naukowej, jaka odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym. Poświęcona była herosom wiary, kapłanom, którzy okazali się niezłomni w walce z komunizmem. Podczas tej konferencji o swoim pobycie w klinice i dalszej rekonwalescencji bp Stefan Cichy opowiedział ks. Waldemarowi Wesołowskiemu

czytaj na stronie Nasza diecezja:

"Biskup Legnicki wrócił ze szpitala"