Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

VI Legnicki Marsz dla Życia i Rodziny

Już niebawem, po raz szósty, ruszymy legnickimi ulicami, by zamanifestować prawdę o wartości życia każdego człowieka i domagać się poszanowania tych najsłabszych - nienarodzonych. VI Legnicki Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy z Katedry legnickiej w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia o godz. 14,00. Recepcja Marszu czynna będzie już od godz. 12,00 przyjmując zgłoszenia od grup i osób indywidualnych. Uprzejmie prosimy o wspomożenie organizatorów ofiarą w wysokości 5 zł od uczestnika Marszu i zgłoszenie swojego uczestnictwa w recepcji Marszu. Na ww. kwotę tę składają się: identyfikator i smycz, poczęstunek, ubezpieczenie i koszty organizacyjne koncertu.

Kolejne punkty programu to: o godz. 15,30 Eucharystia w kościele MB Królowej Polski zakończona wręczeniem Iskry Miłosierdzia przedstawicielom dekanatów diecezji legnickiej. Następnie o godz. 16,45 poczęstunek i o godz. 17,30 koncert - Wierzymy Miłości. Wystąpi młodzież warsztatów muzycznych, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy oraz soliści: Anna Wolfinger i Katarzyna Bogusz. Koncert poprowadzą: kompozytor Hubert Kowalski oraz Paweł Bębenek. Obchody związane ze Światowym Dniem Młodzieży zakończą się ok. godz. 19,30. 

Serdecznie zapraszamy do przybywania z własnymi transparentami i symbolami parafii, wspólnot i organizacji. Zapraszamy rodziny, zwłaszcza te wielodzietne. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Słowa zaproszenia kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli. Nie istnieje granica w postaci zależności obrządkowej, bądź wyznaniowej. Każdy może swoją obecnością, modlitwą i zaangażowaniem przyłączyć się do tej pokojowej manifestacji opowiadającej się za życiem. Serdecznie zapraszamy!

 

Komitet Organizacyjny 

Legnickiego Marszu dla Życia i Rodziny

List biskupów polskich do biskupów ukraińskich

List solidarności polskich biskupów do Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka,
Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Obrządku Łacińskiego

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Światosławie!

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Mieczysławie!

W czasie obrad 364. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach od 12 do 13 marca br., biskupi polscy po raz kolejny wyrazili swoją solidarność i duchową jedność z narodem ukraińskim. W wydanym po Zebraniu Plenarnym komunikacie stwierdziliśmy, że „nadal wspieramy Ukrainę w jej zmaganiach o wolność oraz integralność terytorialną”. Zaapelowaliśmy także „o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastających konfliktów” oraz wsparliśmy akcję Caritas Polska i Poczty Polskiej zaadresowaną do naszych wiernych i ludzi dobrej woli, umożliwiającą przyjście z konkretną pomocą rodzinom mieszkającym na Ukrainie.

W obliczu ostatnich smutnych wydarzeń będących atakiem na integralność terytorialną Ukrainy, pragniemy ponowić słowa naszej solidarności i braterskiego wsparcia dla narodu ukraińskiego. Z wyrazami duchowej jedności zwracamy się, za Waszym pośrednictwem, do pasterzy i wiernych wszystkich działających na terenie całej Ukrainy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ufamy, że zanoszona nieustannie przed obliczem Bożym modlitwa przyczyni się do rozładowania napięć i niepokojów, a także w obliczu doznanej krzywdy i niesprawiedliwości, umocni i zjednoczy Was w solidarnym działaniu.

Czerpiąc od Boga siłę i moc do kształtowania ładu i solidarnej przyszłości powtarzamy wszystkim ku przestrodze słowa zapisane w naszym wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „nienawiść i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, przebaczenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się natomiast trwałym i godnym fundamentem kultury współżycia ludzkiego”.

+ Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP,

+ Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP,

+ Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

Krzeszów w TV TRWAM

Święty Józef będzie bohaterem najbliższego wydania programu "By odnowić oblicze ziemi" w TV TRWAM w niedzielę 16 marca o godz. 13:30.
Goście programu: ks. dr Piotr Kot - rektor WSD w Legnicy oraz Krystian Michalik - przewodnik krzeszowski.

Opowiedzą o historii krzeszowskiego kościoła św. Józefa ale przede wszystkim o duchowym przesłaniu fresków Michała Willmanna dla dzisiejszych wierzących.

Program będzie doskonałym przygotowaniem do uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP, która przypada 19 marca

Komunikat z 364. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat z 364. Zebrania Plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski

 

W dniach 12 i 13 marca 2014 r. biskupi zgromadzili się w Warszawie na 364. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Był na nich obecny także abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

 

1. Zebranie Episkopatu odbywało się w pierwszą rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową Ojca Świętego Franciszka, który zadziwił świat swoim entuzjazmem głoszenia Ewangelii i radością wychodzenia na spotkanie człowieka. Jego wezwanie do duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia Kościoła było przedmiotem debaty biskupów w pierwszym dniu obrad. Słowo Papieża przekazane biskupom podczas ostatniej wizyty ad limina apostolorum stanie się programem działania Kościoła w Polsce na najbliższe lata. Na zakończenie spotkania biskupi celebrowali pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego Mszę Świętą w intencji Ojca Świętego w Bazylice św. Krzyża w Warszawie.

 

2. Biskupi dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w związku z zakończeniem drugiej kadencji dotychczasowego przewodniczącego, abp. Józefa Michalika. Nowym przewodniczącym został wybrany abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, zaś jego zastępcą abp Marek Jędraszewski, metropolita łódzki. Biskupi wyrazili wdzięczność abp. Józefowi Michalikowi za 10 lat przewodniczenia Konferencji Episkopatu. Z wielkim zaangażowaniem i ofiarnością kierował pracami Konferencji, dźwigając ciężar odpowiedzialności za Kościół w naszej Ojczyźnie. Z godną podziwu determinacją bronił zagrożonych wartości, odważnie nazywając rzeczy po imieniu. Z cierpliwością i miłością umacniał jedność pasterzy oraz wiernych. Dobrze się wpisał w najnowsze dzieje Kościoła w Polsce.

 

            3. Dzielimy radość Kościoła powszechnego z daru kanonizacji błogosławionych Jana Pawła II i Jana XXIII. W osobie Papieża z Polski mamy jeszcze jednego orędownika u Boga, szczególnie bliskiego przez swoją pasterską miłość. Staje przed nami jako wielki Świadek wiary w Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka i świata. Wzywa nas, abyśmy stawali się świadkami i narzędziami Bożego Miłosierdzia. Niech udział w uroczystościach kanonizacyjnych  w Rzymie i w dziękczynieniu na terenie diecezji i parafii, pozwoli lepiej poznać i realizować duchowe dziedzictwo naszego wielkiego Rodaka.

 

4. Trwają przygotowania do XXXI Światowego Dnia Młodzieży – Kraków 2016. Błogosławiony Jan Paweł II podkreślał, że Światowy Dzień Młodzieży „jest nie tylko świętem, ale także poważnym duchowym zadaniem. Aby był owocny, potrzebne jest przygotowanie pod kierunkiem pasterzy w diecezjach i parafiach, w stowarzyszeniach i ruchach”. Zachęcamy duszpasterzy i młodzież do korzystania z przygotowanego programu duszpasterskiego. Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w intencji tego niezwykle ważnego wydarzenia. Jego rangę podnosi fakt, że w roku 2016 obchodzić będziemy tysiąc pięćdziesiątą rocznicę Chrztu Polski.

W Niedzielę Palmową polska młodzież otrzyma w Rzymie od Ojca Świętego Franciszka Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Krzyż ten nawiedzi wszystkie diecezje naszej Ojczyzny. Modlitwa przy Krzyżu będzie ważnym etapem przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. W Niedzielę Palmową duchowo będziemy łączyć się z Ojcem Świętym Franciszkiem i polską delegacją przebywającą wówczas w Rzymie.

 

5. Biskupi Kościoła  bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce, uczestniczący w zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu, wyrazili wdzięczność za liczne przejawy solidarności, troski i pomocy pod adresem narodu ukraińskiego w obliczu dramatycznych wydarzeń ostatnich tygodni. Nadal wspieramy Ukrainę w jej zmaganiach o wolność oraz integralność terytorialną. Apelujemy do wiernych o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastających konfliktów. Kierujemy braterskie pozdrowienia do pasterzy i wiernych działających na terenie Ukrainy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Niech Bóg pokoju Was umacnia, napełnia darem roztropności i męstwa oraz wspomaga w budowaniu nowego ładu społecznego i ekonomicznego w Waszym kraju.

 

6. Konferencja Episkopatu Polski kieruje szczególne podziękowania za działalność i zaangażowanie Caritas Polska. W ostatnim czasie organizacja ta, przy wielkim zaangażowaniu Polaków, prowadzi akcję „Solidarni z Ukrainą”, dzięki której przekazała już 150 tysięcy złotych lwowskiej instytucji charytatywnej Caritas Spes. Zaś ponad milion złotych przeznaczyła na projekty pomocy poszkodowanym w Kijowie oraz dzieciom i osobom starszym potrzebującym wsparcia. Jednocześnie trwa wspólna inicjatywa Caritas Polska i Poczty Polskiej „Rodzina Rodzinie”, dzięki której Polacy wysyłają paczki do potrzebujących na Ukrainie.

Caritas Polska od kilku lat przeznacza wpływy pozyskane z jednego procenta podatku na zakup sprzętu medycznego do wypożyczalni Caritas na terenie całego kraju. Potrzeby tych placówek są wielkie, dlatego biskupi zwracają się z prośbą do wiernych, by podobnie, jak w latach poprzednich wspierali działalność Caritas, przekazując 1% swojego podatku.

 

7. Biskupi przyjęli do wiadomości informacje na temat inicjatywy parlamentarnej odnośnie do ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Inicjatywa ta proponuje wprowadzenie obowiązku gromadzenia danych statystycznych na temat dokonanych aborcji. Informacje te ukazywałyby zakres zjawiska i w opinii biskupów uwrażliwiałyby jeszcze bardziej na potrzebę ochrony życia ludzkiego.

 

8. Wobec planowanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej biskupi kolejny raz zaznaczają, że są przeciwni jakiejkolwiek formie przemocy wobec kobiet i wypowiadają się zdecydowanie za ich równouprawnieniem. Podkreślają również, że Polska ma już obecnie wystarczające rozwiązania prawne, by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie ma żadnej potrzeby wprowadzania rozwiązań opartych na redefinicji takich pojęć, jak np. płeć, rodzina czy małżeństwo. Niebezpieczeństwa przyjęcia tej konwencji dostrzegają liczne środowiska prorodzinne i kobiece oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ich głosy docierają do Sekretariatu Konferencji Episkopatu.

 

Biskupi błogosławią kapłanom i wiernym uczestniczącym w rekolekcjach i zachęcają wszystkich do wielkopostnej przemiany.

 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

 

Warszawa, 13 marca 2014 r.

Za zgodność:

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

APEL DO WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE O MODLITWĘ W INTENCJI UKRAINY

Wobec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pragniemy zwrócić się do Was, Siostry i Bracia, z apelem o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, niestabilnej i zmieniającej się z godziny na godzinę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolickich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. Po raz kolejny okażmy naszą jedność z umęczonym narodem Ukraińskim. Ufamy, że nasze modlitewne wołanie do Boga, Pana dziejów i historii, pomoże w znalezieniu najlepszych dróg wyjścia w zaistniałej, pełnej napięcia, konfliktowej sytuacji. Łącząc się ze wszystkimi, którym na sercu leży prawdziwe dobro Ukrainy i życie w bezpieczeństwie oraz pokoju, nadal przyzywajmy światła i mocy Ducha Świętego w podejmowaniu ważnych decyzji.

 

Przypominamy, że żadne rozwiązanie siłowe nie zapewni trwałego pokoju, a przyczyni się jedynie do wzrostu napięcia i eskalacji konfliktu. Niech to nasze wołanie do Boga, zanoszone u progu rozpoczynającego się Wielkiego Postu, uprosi łaskę i zmiłowanie w tych najnowszych dziejach naszego bratniego ukraińskiego narodu. Jeszcze raz z całą mocą przypominamy słowa zapisane w naszym wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „(…) współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były zagrożone”.   

 

 

                                         Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

 

 

Warszawa, 4 marca 2014 roku

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie