Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

Bp Zbigniew Kiernikowski nowym biskupem legnickim

                                                                   Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

N. 4463/14

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Franciszek:

1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Stefana Cichego z posługi biskupa legnickiego, złożoną, zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem legnickim biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, dotychczasowego biskupa siedleckiego.

3. Mianował biskupem siedleckim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji kieleckiej Kazimierza Gurdę.

Warszawa, 16 kwietnia 2014 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

Więcej na ten temat na stronie Radia Plus Legnica

 

Bp. Zbigniew Kiernikowski - ur. 02.07.1946, Szamarzewo k. Wrześni. Święcenia kapłańskie otrzymał 6 VI 1971r. i przez jeden rok pracował na parafii w Trzemesznie k. Gniezna w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Następnie odbył studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, uwieńczone tytułem "doktora nauk biblijnych". W latach 1981-86 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora. Prowadził nadto wykłady w Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Księży Ducha Świętego w Bydgoszczy oraz w Prymasowskim Instytucie Kultury Chrześcijańskiej w Gnieźnie i Bydgoszczy.

W roku 1986 został ponownie skierowany do Rzymu, gdzie pełnił urząd wicerektora, a od 1987r. rektora Papieskiego Instytutu Polskiego - domu, w którym dzisiaj mieszka blisko 60 księży studentów z polskich diecezji, odbywających specjalistyczne studia na Papieskich uczelniach w Rzymie. Od 15 lat wykłada nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i od 10 lat w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza - Angelicum w Rzymie. W marcu 2001r. habilitował się w Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest też wykładowcą nauk biblijnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor wielu publikacji - kilku książek i kilkudziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularno-naukowym.

Od lat związany z Ruchem Światło-Życie i Drogą Neokatechumenalną. Wielokrotnie prowadził rekolekcje dla kapłanów, seminarzystów, a także dla księży biskupów. Szczególnie dużo troski poświęca formacji sióstr zakonnych, bądź to w formie rekolekcji, bądź różnych kursów specjalistycznych i konferencji, które po części sam organizował w Papieskim Instytucie Polskim, jako comiesięczne spotkania. Będąc rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie zainicjował w 1995r. Jesienne Sympozja Formacyjne: "Rzymskie studia wyzwaniem formacyjnym". Materiały tych sympozjów ukazały się drukiem w kolejnych numerach publikacji Papieskiego Instytutu Polskiego "Historia i Współczesność".

W swoim kapłańskim posługiwaniu i w całej działalności duszpasterskiej dużo uwagi poświęca wszystkiemu, co jest związane z rozumieniem i rolą liturgii w życiu chrześcijańskim, i troszczy się o aspekt formacyjny życia chrześcijańskiego. Wyrazem tego są m.in. cykle konferencji radiowych nadawanych w Radiu Watykańskim. Warto tu wymienić roczny cykl dotyczący małżeństwa i rodziny wygłoszony w 1994 r. oraz trzy kolejne, także całoroczne, związane z przygotowaniem do obchodu Wielkiego Jubileuszu o tematyce poświęconej poszczególnym Osobom Trójcy Przenajświętszej.

W Wielki Czwartek, 28 III 2002r. Jan Paweł II mianował Ks. Prał. Zbigniewa Kiernikowskiego Biskupem Siedleckim. Sakry biskupiej udzielił mu Kard. Angelo Sodano, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej, w Święto Matki Kościoła 20 V 2002r. w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Kanoniczne objęcie diecezji miało miejsce w Siedlcach 24 V, natomiast Ingres do Katedry Siedleckiej 7 VI, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

 

Zawołanie biskupie:

Evangelio oboedientia – Eucharistia
Posłuszeństwo Ewangelii - EUCHARYSTIA

 

źródło: strona diecezji siedleckiej

 

Iskra Miłosierdzia – akcja Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

 

Przed ogłoszeniem Jana Pawła II świętym mieszkańcy Polski zjednoczą się w modlitwie przy Ogniu Miłosierdzia z Łagiewnik. W postaci Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia dotrze on do kościołów, instytucji i domów w całym kraju. Z ramienia Konferencji Episkopatu Polski akcję koordynują Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz Stowarzyszenie Absolwentów "Dzieło". Osobą odpowiedzialną za tę inicjatywę w diecezji legnickiej jest ks. dr Jarosław Kowalczyk, koordynator Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"

Dzięki tej inicjatywie czas przygotowania do kanonizacji bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII Polacy przeżyją twórczo – „żeby był to okres, w którym przygotowujemy się na wydarzenie rzeczywiście ważne zewnętrznie, ale przede wszystkim na głębokie wydarzenie wiary i spotkania ze świętością bardzo konkretnie wyrażoną w życiu i posłudze Jana Pawła II”.

W diecezjach odbywa się wiele różnych inicjatyw przygotowujących do kanonizacji Papieża Polaka. Część z nich wyraża się w zachęcie do ponownego zapoznania się z nauczaniem Jana Pawła II lub wiąże ze wspomnieniem najważniejszych wydarzeń z jego pontyfikatu, inne koncentrują się m.in. na wątkach kulturalnych, odnoszących się do dzieci i młodzieży, czy sportu.

Do "rozniecania iskry Bożej łaski" i "przekazywania światu ognia miłosierdzia" wezwał Jan Paweł II podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 r. Było to bezpośrednie nawiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej: "[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje". "W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (...) Bądźcie świadkami miłosierdzia!" ‒ mówił wtedy Ojciec Święty. W grudniu 2003 r. Jan Paweł II pobłogosławił ogień, który od tamtej pory pali się nieustannie przed obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni. Ogień z Łagiewnik odbiorą w niedzielę 30 marca od kard. Stanisława Dziwisza młodzieżowe delegacje ze wszystkich polskich diecezji oraz przedstawiciele wielu innych katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot skupiających młodych ludzi. „Chcemy dzielić się tą Iskrą i rozprzestrzeniać ją jak najszerzej, tak by jak najwięcej Polaków miało styczność z tym symbolem” – powiedziała Katarzyna Puchacz, przewodnicząca Stowarzyszenia Absolwentów „Dzieło”.

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia, podczas diecezjalnych uroczystości Światowych Dni Młodzieży, biskupi przekażą Iskrę delegacjom młodzieży z poszczególnych parafii oraz reprezentantom władz samorządowych i instytucji społecznych, jak szpitale, hospicja, domy dziecka, domy pomocy społecznej i więzienia. Przekazanie Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia to nie jest ogień olimpijski – zaznaczył ks. Jan Drob, przewodniczący Zarządu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. - To jest symbol, który ma zjednoczyć całą Polskę i pozwolić Polakom związanym z Janem Pawłem II łączyć się w dniu kanonizacji.

Nie jest możliwe, byśmy wszyscy pojechali na uroczystości do Rzymu. Należy pamiętać, że kanonizacja będzie ostatnią tak dużą uroczystością związaną bezpośrednio z Janem Pawłem II. Dlatego tym bardziej zachęcamy do wspólnego przeżywania tego wydarzenia. Zachęcamy, by wieczór w dniu kanonizacyjnym odmówić przy świetle Iskry modlitwę rodzinną o miłosierdzie Boże słowami już świętego Jana Pawła II.

W dniu kanonizacji Jana Pawła II, czyli w Niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia, Iskra trafi bezpośrednio do wiernych. Odbiorą ją oni w swoich parafiach z wykorzystaniem wspomnianych lampionów, świec lub paschalików i zaniosą do swoich rodzin. W ten sposób każda osoba będzie mogła doświadczyć blasku Bożego Miłosierdzia. Lampion z Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia znajdzie się także przy ołtarzu podczas uroczystości kanonizacyjnych w Watykanie.

Ponieśmy Iskrę Bożego Miłosierdzia do świata!

 

 

 

Jubileusz Biskupa legnickiego

 

Mszą św. dziękczynną za dotychczasowe lata życia, uczcił swój jubileusz 75. lecia biskup legnicki Stefan Cichy. Uroczystość odbyła się w legnickiej katedrze, z udziałem duchowieństwa, rodziny jubilata i przybyłych gości.

 

Biskup Jubilat przewodniczył Mszy św., którą koncelebrowali: legnicki biskup pomocniczy Marek Mendyk, księża dziekani, wykładowcy i przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego, pracownicy kurii i przedstawiciele duszpasterzy z diecezji.

Za Biskupa Jubilata modlili się obecni w katedrze członkowie jego rodziny, siostry zakonne, klerycy, zaproszeni goście i przybyli na uroczystość wierni.

 

„Czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana jest Niedzielą Radości. Dla mnie osobiście, jest to dzień radości z tego powodu, że Pan Bóg pozwolił mi dożyć 75. roku życia. Dlatego dziękuję Panu Bogu za wszelkie łaski, a wam, za tę wspólną prawie dziewięcioletnią współpracę w diecezji, oraz modlitwę w mojej intencji” - mówił biskup Stefan Cichy.

 

Homilię wygłosił biskup pomocniczy Marek Mendyk. Nawiązał w niej do odczytywanej ewangelii, w której była mowa o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. „Często wydaje nam się, jako ludziom postępu, że widzimy wiele. Że Pan Bóg jest nam w oglądaniu świata niepotrzebny. Tymczasem potrzeba nam Bożego, Chrystusowego światła, aby w jego świetle, zobaczyć świat wokół nas, w pełnym blasku. Jak wykorzystamy czas wielkopostny? Czy ujrzymy Tego, który do nas mówi, aby odpowiedzieć Mu: Wierzę Panie?” - mówił kaznodzieja.

Składając natomiast życzenia kierowane pod adresem Jubilata, przypomniał jego drogę życiową, od najmłodszych lat, od ziemi Górnośląskiej na której się urodził i wzrastał, do czasu obecnej pracy i wypełniania życiowego powołania, na ziemi Dolnośląskiej, w diecezji legnickiej. Był to też czas intensywnej pracy podczas przewodniczenia Komisji Episkopatu Polski ds. Liturgii.

Przypomniał także jego zatroskanie o diecezję, co znalazło wyraz m.in. w zwołaniu i doprowadzeniu do końca I Synodu Diecezjalnego, troski o życie ludzkie, o ubogich, poznawanie problemów ludzi świata pracy... „Życzmy, niech Pan Bóg umacnia na dalsze lata życia. Niech błogosławi we wszystkich następnych poczynaniach. Pełni wdzięczności, zapewniamy o naszej dalszej modlitwie. Ad multos annos” – życzył biskup Mendyk. 

 

Z kolei Biskup Jubilat, dziękując za słowa życzeń i modlitwę w jego intencji, potwierdził, że złożył już przepisaną prawem rezygnację z urzędu, na ręce Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. „Dziękuję za życzenia i tę dobroć, której doświadczam od prawie 9. lat, a zwłaszcza za modlitwy zanoszone za mnie w ubiegłym roku, kiedy doświadczany byłem chorobą” – mówił biskup Cichy. Zapowiedział też, że po objęciu zarządu diecezją przez swojego przyszłego następcę, którego wyznaczy Ojciec Święty, chce pozostać na jej terenie jako biskup senior, służąc w miarę swoich sił, dalszą posługą.

 

Biskup Marek Mendyk, dodał też, że Biskup Jubilat już od kilku dni odbiera życzenia, kierowane pod jego adresem z różnych środowisk. Jednymi z ostatnich, był bukiet 75 róż i okolicznościowy tort z 75 świeczkami od kleryków i przełożonych Wyższego Seminarium Duchownego. Znany z poczucia humoru, pytał więc biskupa Marka przed uroczystością, czy może on przygotował kazanie na 75 stron? Ale biskup Mendyk odpowiedział, ze raczej powinien głosić kazanie przez 75 minut, lecz tego nie zrobi…       

 

Biskup Stefan Cichy, po ogłoszeniu jego nominacji 19 marca 2005 r., objął pasterzowanie diecezją legnicką 30 kwietnia tegoż roku, po pierwszym biskupie legnickim, którym był biskup Tadeusz Rybak.

 

 

Tekst i foto: © Ks. Piotr Nowosielski, „Niedziela legnicka”

Galeria zdjęć - patrz zakładki Nasza Diecezja...

 

VI Legnicki Marsz dla Życia i Rodziny

Już niebawem, po raz szósty, ruszymy legnickimi ulicami, by zamanifestować prawdę o wartości życia każdego człowieka i domagać się poszanowania tych najsłabszych - nienarodzonych. VI Legnicki Marsz dla Życia i Rodziny wyruszy z Katedry legnickiej w Niedzielę Palmową, 13 kwietnia o godz. 14,00. Recepcja Marszu czynna będzie już od godz. 12,00 przyjmując zgłoszenia od grup i osób indywidualnych. Uprzejmie prosimy o wspomożenie organizatorów ofiarą w wysokości 5 zł od uczestnika Marszu i zgłoszenie swojego uczestnictwa w recepcji Marszu. Na ww. kwotę tę składają się: identyfikator i smycz, poczęstunek, ubezpieczenie i koszty organizacyjne koncertu.

Kolejne punkty programu to: o godz. 15,30 Eucharystia w kościele MB Królowej Polski zakończona wręczeniem Iskry Miłosierdzia przedstawicielom dekanatów diecezji legnickiej. Następnie o godz. 16,45 poczęstunek i o godz. 17,30 koncert - Wierzymy Miłości. Wystąpi młodzież warsztatów muzycznych, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy oraz soliści: Anna Wolfinger i Katarzyna Bogusz. Koncert poprowadzą: kompozytor Hubert Kowalski oraz Paweł Bębenek. Obchody związane ze Światowym Dniem Młodzieży zakończą się ok. godz. 19,30. 

Serdecznie zapraszamy do przybywania z własnymi transparentami i symbolami parafii, wspólnot i organizacji. Zapraszamy rodziny, zwłaszcza te wielodzietne. Zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci. Słowa zaproszenia kierujemy do wszystkich ludzi dobrej woli. Nie istnieje granica w postaci zależności obrządkowej, bądź wyznaniowej. Każdy może swoją obecnością, modlitwą i zaangażowaniem przyłączyć się do tej pokojowej manifestacji opowiadającej się za życiem. Serdecznie zapraszamy!

 

Komitet Organizacyjny 

Legnickiego Marszu dla Życia i Rodziny

List biskupów polskich do biskupów ukraińskich

List solidarności polskich biskupów do Arcybiskupa Większego Światosława Szewczuka,
Metropolity Kijowsko-Halickiego Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego Obrządku Łacińskiego

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Światosławie!

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie Mieczysławie!

W czasie obrad 364. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, jakie miały miejsce w Warszawie w dniach od 12 do 13 marca br., biskupi polscy po raz kolejny wyrazili swoją solidarność i duchową jedność z narodem ukraińskim. W wydanym po Zebraniu Plenarnym komunikacie stwierdziliśmy, że „nadal wspieramy Ukrainę w jej zmaganiach o wolność oraz integralność terytorialną”. Zaapelowaliśmy także „o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania narastających konfliktów” oraz wsparliśmy akcję Caritas Polska i Poczty Polskiej zaadresowaną do naszych wiernych i ludzi dobrej woli, umożliwiającą przyjście z konkretną pomocą rodzinom mieszkającym na Ukrainie.

W obliczu ostatnich smutnych wydarzeń będących atakiem na integralność terytorialną Ukrainy, pragniemy ponowić słowa naszej solidarności i braterskiego wsparcia dla narodu ukraińskiego. Z wyrazami duchowej jedności zwracamy się, za Waszym pośrednictwem, do pasterzy i wiernych wszystkich działających na terenie całej Ukrainy Kościołów i wspólnot chrześcijańskich. Ufamy, że zanoszona nieustannie przed obliczem Bożym modlitwa przyczyni się do rozładowania napięć i niepokojów, a także w obliczu doznanej krzywdy i niesprawiedliwości, umocni i zjednoczy Was w solidarnym działaniu.

Czerpiąc od Boga siłę i moc do kształtowania ładu i solidarnej przyszłości powtarzamy wszystkim ku przestrodze słowa zapisane w naszym wspólnym przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „nienawiść i przemoc zawsze jest degradacją człowieka i narodu, przebaczenie, braterstwo, współczucie, pomoc i miłość stają się natomiast trwałym i godnym fundamentem kultury współżycia ludzkiego”.

+ Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, Przewodniczący KEP,

+ Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki, Zastępca Przewodniczącego KEP,

+ Wojciech Polak, Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, dnia 19 marca 2014 r.

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie