Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

Zaproszenie Biskupa Legnickiego na święcenia ks. Piotra Wawrzynka

Umiłowani Diecezjanie!

W dniu 4 marca br. za pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce otrzymaliśmy radosną informację, że Papież Franciszek mianował ks. Piotra Wawrzynka biskupem pomocniczym w diecezji legnickiej. Nowy biskup przybywa do nas z Wrocławia, aby głosić z mocą Słowo Boże i umacniać nasz Kościół lokalny łaskami płynącymi z celebrowanych sakramentów. Po raz kolejny, tym razem w życiu Biskupa Nominata, ma się realizować to, co zostało przekazane przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich: «Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który On nabył własną krwią» (Dz 20,28). Chociaż posługa, którą podejmuje każdy biskup, wiąże się z przewodzeniem wspólnocie wiary, to jednak – zgodnie ze słowami Pisma – jest nade wszystko ukazywaniem życiem i słowem mocy Ewangelii Chrystusa: «Trzeba, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania» (por. Dz 1,21-22).

Gdy jeszcze będziemy trwali w Oktawie Wielkanocy, w sobotę 15 kwietnia 2023 roku o godz. 10:00 dzwony Katedry legnickiej ogłoszą początek liturgii, podczas której ks. Piotr Wawrzynek otrzyma sakrę biskupią. Na tę uroczystość wszystkich serdecznie zapraszam. Nasz wielki Rodak – św. Jan Paweł II – adhortację apostolską o biskupie słudze Ewangelii Jezusa Chrystusa, rozpoczął od wyznania: «Pasterze owczarni w wypełnianiu swojej posługi biskupiej są świadomi, że mogą liczyć na szczególną łaskę Bożą». O taki dar modli się Kościół podczas liturgii święceń biskupich: «Ojcze, który znasz tajemnice serca, udziel Twemu słudze, wybranemu przez Ciebie do godności episkopatu, łaski, aby pasł Twoją świętą owczarnię bez zarzutu». Bardzo proszę Was wszystkich: biskupi, prezbiterzy, diakoni, osoby konsekrowane, klerycy i wierni świeccy, a szczególnie proszę osoby doświadczone krzyżem cierpienia i samotności, włączcie się całym sercem, każdy na swój sposób, w wołanie do Boga o potrzebne łaski dla nowego biskupa pomocniczego. W tej szczególnej chwili w dziejach naszej diecezji zgromadźmy się licznie w Katedrze legnickiej. Niech nasza wspólnota wiary i modlitwy stanie się wyrazem jedności w Duchu, którego otrzymaliśmy od Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego.

W jedności wiary z serca błogosławię,

 

† Andrzej Siemieniewski
Biskup Legnicki

______________________

ZARZĄDZENIE

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej w 5. Niedzielę Wielkiego Postu, 26 marca 2023 roku.

ks. prałat Robert Kristman
Wikariusz Generalny

25 marca: Dzień dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II

Czcigodni Księża! Drodzy Diecezjanie! 

Ojciec Święty Jan Paweł II bullą „Totus tuus Poloniae Populus” dnia 25 marca 1992 roku ustanowił diecezję legnicką.

Dnia 2 czerwca 1997 roku Papież przybył do Legnicy, gdzie celebrował uroczystą Mszę Świętą i dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, a także nawiedził katedrę i umocnił diecezję apostolskim błogosławieństwem.

Stając u progu XXXI rocznicy ustanowienia diecezji legnickiej zachęcam wszystkich, by dzień 25 marca br. przeżyć w duchu dziękczynienia za osobę św. Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka.

Jako pasterz naszej wspólnoty zapraszam wszystkich Księży posługujących w Legnicy oraz wszystkich mieszkańców miasta do udziału w Eucharystii dziękczynnej, którą będę sprawował tego dnia o godz. 12.00 w katedrze legnickiej przy relikwiach św. Jana Pawła II.

Niech wspólne dziękczynienie pomaga nam w ewangelicznym kształtowaniu naszych serc w podczas przygotowania do świąt paschalnych.

Z pasterskim błogosławieństwem

† Andrzej Siemieniewski

Biskup Legnicki

ZARZĄDZENIE

Komunikat należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie Diecezji Legnickiej w 4. Niedzielę Wielkiego Postu, 19 marca 2023 roku.

ks. prałat Robert Kristman
Wikariusz Generalny

 

file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/20230317133857769%20(1).pdf

Komunikat Biskupa Legnickiego z dnia 05. Marca 2023

Siostry i Bracia, Drodzy Diecezjanie,

pragnę się podzielić z Wami radosną wiadomością, że Ojciec Święty Franciszek mianował Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu – Leśnicy ks. Piotra Wawrzynka i przydzielił Mu stolicę tytularną Rusuccuru.

Biskup Nominat urodził się w 1970 r. we Wrocławiu. Święcenia prezbiteratu przyjął w roku 1995 w archikatedrze wrocławskiej. Święcenia biskupie zostały zaplanowane na dzień 15 kwietnia tego roku w katedrze legnickiej.

Biskupa Nominata polecam opiece Matki Bożej Łaskawej, a wspólnotę Kościoła legnickiego proszę o modlitwę w Jego intencji.


MODLITWA W INTENCJI BISKUPA NOMINATA PIOTRA WAWRZYNKA

Panie Jezu Chryste, który jesteś Najwyższym i Wiecznym Kapłanem,Ty powołujesz Pasterzy w Twoim Kościele. Dziękujemy Ci za powołanie Twojego Sługi, Księdza Piotra Wawrzynka, na urząd biskupa pomocniczegow naszej diecezji. Prosimy, obdarz Go potrzebnymi łaskami, aby z chwilą święceń biskupich mógł w mocy Ducha Świętego rozpocząć i realizować pasterskie posługiwanie w Kościele legnickim.

Miłosierny Boże spraw także, aby Biskup Nominat PIOTR ożywiany Twoją łaską, z ojcowską troską wspierał wszystkich, którzy przynależądo Kościoła legnickiego, aby głosząc słowo Boże, prowadził każdego z nasdo zbawienia; aby objawiał Twoje miłosierdzie wszystkim, których spotka: rodzinom i samotnym, chorym i potrzebującym pomocy, starszym oraz młodzieży i dzieciom; aby jako Następca Apostołów umacniał naszą wiarę, pomagał kroczyć drogą miłości i jedności, ukazując wszystkim nadzieję przyszłego zmartwychwstania.

Matki Boża Łaskawa – bądź Mu Matką i Nieustającą Pomocą!

Święty Józefie, Opiekunie Zbawiciela, święci Apostołowie Piotrze i Pawle, św. Jadwigo Śląska wypraszajcie Mu u Boga potrzebne łaski na nowej drodze życia i posługiwania w Kościele legnickim.

Modlitwa za Ukrainę i zbiórka na rzecz ofiar wojny

Biskup Legnicki Andrzej Siemieniewski w jedności z przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski prosi, by w piątek 24 lutego br. na terenie diecezji legnickiej  zawrzeć wezwanie w modlitwie wiernych, w intencji pokoju na Ukrainie, a w niedzielę 26 lutego br. po Mszach Świętych przeprowadzić zbiórkę do puszek na rzecz potrzebujących na Ukrainie.

Zebrane środki należy wpłacić na konto Caritas Diecezji Legnickiej  BNP Paribas S.A.: 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 – z dopiskiem „UKRAINA”.

 

 

https://diecezja.legnica.pl/modlitwa-za-ukraine-i-zbiorka-na-rzecz-ofiar-wojny/

24 lutego: Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego

W imieniu Biskupa Legnickiego zapraszamy do podjęcia w piątek 24 lutego 2023 roku modlitwy w intencji osób małoletnich, które w przeszłości zostały skrzywdzone seksualnie. Tegoroczny dzień modlitwy i pokuty przebiega pod hasłem „Szukam, o Panie, Twojego oblicza”. Zapraszamy do udziału w pokutnej Drodze Krzyżowej w Katedrze Legnickiej o godz. 11:30 oraz w Eucharystii w intencji osób pokrzywdzonych, która będzie celebrowana o godz. 12:00. Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego, ustanowiony w odpowiedzi na apel papieża Franciszka, obchodzony jest w Polsce decyzją Konferencji Episkopatu Polski w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Ta duszpasterska inicjatywa stanowi jednocześnie pomoc do duchowego towarzyszenia osobom, które zostały zranione i zmagają się z bolesnymi konsekwencjami wyrządzonej krzywdy.

ks. Piotr Kot

delegat Biskupa Legnickiego ds. ochrony dzieci i młodzieży

+ + +

Krzywda, której doświadczyły osoby zranione wykorzystaniem seksualnym, dotyka wielu aspektów ich życia. Działania sprawców wpływają na ich poczucie własnej wartości i godności, a nadszarpnięte zaufanie do drugiego człowieka utrudnia budowanie relacji z innymi. Cień tej krzywdy dotyka także przestrzeni wiary. Pojawiające się pytania – gdzie był wtedy Bóg? dlaczego nie uchronił mnie przed tym dramatem? czemu mimo błagania w modlitwie, by ten dramat się skończył, on nadal trwał? – są znakiem osamotnienia w tym cierpieniu. Dramat wykorzystania zakrywa przed skrzywdzonymi oblicze Boga pełnego miłości. Jakże trudno sercu przepełnionemu bólem uwierzyć, że Bóg jest po jego stronie i że można liczyć na towarzyszenie i wsparcie wspólnoty Kościoła.

W odpowiedzi na apel papieża Franciszka, Kościół w Polsce przeżywa co roku Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech i przestępstwo wykorzystania seksualnego. Zachęcam wszystkich do włączenia się w modlitwę w pierwszy piątek Wielkiego Postu – 24 lutego br. – m.in. poprzez nabożeństwo drogi krzyżowej z przygotowanymi na ten dzień rozważaniami. Niczym św. Weronika ocierająca umęczone Oblicze Chrystusa, otrzyjmy chustą modlitwy i pokuty cierpiące twarze naszych sióstr i braci, których życie naznaczone jest dramatem wykorzystania. Pomocne materiały duszpasterskie znajdują się na stronie wspolnotazezranionymi.pl.

Wielkodusznie odpowiedzmy też na zachętę Ojca Świętego Franciszka, który na marzec tego roku wyznaczył intencję modlitewną za skrzywdzonych. Brzmi ona: „Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego im przez członków wspólnot kościelnych, aby w tym samym Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie”. Naszą odpowiedzią niech będzie modlitwa, towarzyszenie i wrażliwość okazana osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym. Twórzmy wspólnotę ze Zranionymi!

+ Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski
Delegat KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie