Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

PAPIEŻ FRANCISZEK NOWYM OJCEM ŚWIĘTYM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

HABEMUS PAPAM. Rozmowy o nowym Papieżu

Mamy Papieża! Kościół katolicki ma nowego pasterza, 266 następcę św. Piotra. Po raz pierwszy został nim jezuita pochodzący z Argentyny, kard. Jorge Mario Bergoglio. Przyjął imię FRANCISZEK I. Biały dym pojawił się nad Kaplicą Sykstyńską o g. 19,07. Nowy papież został wybrany przez kolegium kardynałów w piątym głosowaniu.  Ubrany w strój pontyfikalny, pojawił się na balkonie Bazyliki św. Piotra skąd pozdrowił wiernych, których prosił o modlitwę i udzielił uroczystego błogosławieństwa „Urbi et Orbi”. Po wyborze, jakiego dokonali kardynałowie, kard. Giovanni Battista Re zapytał kardynała elekta o zgodę oraz o wybrane imię, jakim od tej pory nowy papież będzie się posługiwał. Nowo wybrany papież jest jednocześnie biskupem Rzymu i głową kolegium biskupów. Wszyscy kardynałowie obecni na konklawe złożyli nowemu papieżowi hołd uszanowania i posłuszeństwa.

Ojciec Święty Franciszek

 Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego imigranta - pracownika kolei. Z wykształcenia jest technikiem chemikiem. 11 marca 1958 wstąpił do Towarzystwa Jezusowego - nowicjat odbywał w Chile, gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów humanistycznych, a następnie w Kolegium św. Józefa w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires.

13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia 1973 złożył śluby wieczyste w swym zakonie. Po powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowicjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w swym dawnym kolegium w San Miguel, a w latach 1973-79 prowincjałem jezuitów w Argentynie. W tym czasie wyjeżdżał również kilkakrotnie na dłuższe lub krótsze pobyty do Niemiec. W latach 1980-86 był rektorem w San Miguel.

20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego wówczas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires; sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż roku z rąk ówczesnego arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. Jego zawołaniem biskupim są słowa "Miserando atque eligendo". 3 czerwca 1997 Ojciec Święty powołał hierarchę na arcybiskupa koadiutora z prawem następstwa, a w niecały rok później – 28 lutego 1998 mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego miasta. 30 listopada tegoż roku papież mianował go jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków wschodnich w Argentynie, niemających własnego biskupa.

Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, przyznając mu jako kościół tytularny w Rzymie świątynię pw. św. Roberta Bellarmina. Jako biskup i kardynał hierarcha uczestniczył w wielu ważnych wydarzeniach kościelnych z Synodami Biskupów na czele. W latach 2005-11 przez dwie 3-letnie kadencje był przewodniczącym Argentyńskiej Konferencji Biskupiej.

W dniach 18-19 kwietnia 2005 wziął udział w konklawe, które wybrało Benedykta XVI, obecnie zaś w wyniku konklawe w dniach 12-13 bm. zastąpił go na urzędzie biskupa Rzymu. 23 lutego br. ustępujący papież mianował argentyńskiego hierarchę-jezuitę członkiem Papieskiej Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, działającej w ramach Kongregacji ds. Biskupów.

Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym, a zarazem pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad półtora stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który wcześniej należał do jakiegoś zakonu, był kameduła Grzegorz XVI (żył w latach 1765-1846, papieżem był od 1831). Wybrano go na biskupa Rzymu 2 lutego 1831, po konklawe, które trwało ponad 2 miesiące (poprzedni papież, Pius VIII, zmarł 30 listopada 1830). (e.kai.pl)

Pierwsze słowa Ojca Świętego

"Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata. Dziękuję wam za powitanie, wspólnocie diecezjalnej Rzymu, której jestem biskupem. Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za naszego biskupa emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy się razem za niego, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła" - brzmiały pierwsze słowa nowego Ojca Świętego.
Papież odmówił z wiernymi modlitwę "Ojcze nasz", "Zdrowaś Mario" i "Chwała Ojcu", po czym powiedział:
"A teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania. Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo. Życzę wam, by ten szlak Kościoła, który dziś zaczynamy, na którym będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, był owocny dla ewangelizacji tego pięknego miasta.
A teraz chciałbym udzielić wam błogosławieństwa. Ale najpierw proszę was o przysługę: zanim biskup pobłogosławi lud, proszę was, byście pomodlili się do Pana o błogosławieństwo dla mnie. Modlitwa ludu proszącego o błogosławieństwo dla swego biskupa. Odmówmy w ciszy tę waszą modlitwę za mnie".
Po chwili cichej modlitwy papież Franciszek dodał:
"Teraz udzielę błogosławieństwa wam i całemu światu, wszystkim mężczyznom i kobietom dobrej woli".
Po błogosławieństwie Ojciec Święty dodał jeszcze:
"Bracia i siostry, zostawiam was. Bardzo dziękuję za to, jak mnie przyjęliście. Módlcie się za mnie! Szybko się zobaczymy. Jutro chcę udać się, aby się pomodlić do Madonny, by strzegła całego Rzymu. Dobranoc i dobrego odpoczynku". (www.e.kai.pl)

Pielgrzymka muzyków kościelnych na Jasną Górę

V Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych na Jasną Górę - 16 marca 2013

Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie! Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!

Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno - Instrumentalne, na  IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 16 marca 2013 r., której hasłem będzie: "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" ( 1 Hbr 12, 2) 
Gdy przybywamy do Jasnogórskiego domu, wpatrując się w oblicze naszej Matki i Królowej, od niej uczymy się wiary, służby  drugiemu człowiekowi, ochotnie, z gorliwością i miłością. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie świętowanie Muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce  na drogach wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia. To Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On zaprasza nas, abyśmy przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w łasce uświęcającej uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani ! Zmartwychwstały Chrystus pragnie  stanowić jedno z nami, we wszystkich okolicznościach naszego życia, pragnie abyśmy również stanowili jedno - jako wspólnota chrześcijan. Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa w Roku Wiary jako wspólnota, która pragnie wyznać Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, wypowiedzieć swoje Credo.Wyznać, że tylko Bóg Stwórca Nieba i Ziemi jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić życie nasze, naszych bliskich i wspólnot,  którym posługujemy.
Przed nami  okres Wielkiego Postu, który jest czasem refleksji nad naszym życiem, naszego nawracania się, naszego schodzenia się z rozproszenia. Każdy dzień przybliża nas do spotkania z Bogiem w wieczności.Te święte dni Wielkiego Postu, prowadzą nas do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, zapraszają nas do wejścia przez Krzyż Pana w misterium paschalnej radości. W tym roku jesteśmy zaproszeni przez Kościół do odważnego wyznawania naszej wiary, w świecie, w którym tak wiele niewiary. Św. Paweł zwraca na to uwagę: "Baczcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co zwie się "dziś", aby ktoś z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną" (Hbr 3, 12-14). Chrystus Pan mówi także o pójściu za Nim, naśladowaniu Go i odważnym wyznawaniu: "Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie ? Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz w chwale Ojca i świętych aniołów." ( Łk 9, 23-26)
Podczas tegorocznej pielgrzymki z wielką wdzięcznością wspominać będziemy wielkich świadków wiary, związanych z naszą posługą Muzyków kościelnych, śp. prof. Stefana Stuligrosza, kompozytora, dyrygenta i pedagoga, oraz śp. Wiesława Jelenia, dyrygenta, Prezesa Federacji Caecilianum, którzy odeszli do Domu Ojca w ubiegłym roku. Niech Pan przyjmie ich na ucztę w swoim Królestwie.
      
PROGRAM  IV OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI MUZYKÓW KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ  16 marca 2013 r. /SOBOTA/
 
Hasło Pielgrzymki : "Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala" ( 1 Hbr 12, 2) 
Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego, dyrygent, lub jego zastępca, organista,  zgłoszą się do puktu informacyjnego pielgrzymki, który znajdować się będzie w Sali Papieskiej. Tam otrzymamy,  pamiątkowy certificat uczestnictwa, materiały dla organistów i dyrygentów, wydawnictwa muzyczne ( Wydawnictwo Polihymnia).Ze względu na przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  www.caecilianum.pl , do 10 marca 2013 r.
Gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej i zajmujemy miejsca w sektorach /  I część Bazyliki - soprany, alty, II część -tenory, basy/. Zapraszamy również osoby towarzyszące. Materiały nutowe, które potrzebne będą do wspólnego śpiewu, dostępne są na stronie internetowej Federacji Caecilianum.

10.00 - Prezentacja grup, powitanie- O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych .
Słowo pozdrowienia: Ks. prof Antoni Reginek -Prezes Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych; P. dr hab Wiesław Delimat - Prezes Federacji Caecilianum;Ks. dr Piotr Paćkowski - Prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores
10.15 - Liturgia Pokutna, przewodniczy: O. Dariusz Cichor OSPPE, Definitor Generalny Zakonu Paulinów
11.30 - Kaplica Różańcowa, katecheza: Okres męki pańskiej  w życiu Muzyka Kościelnego - Ks. prof Ireneusz Pawlak
12.00 - Przerwa  (12.15 - 12.45)
12.45 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej
13.15 - Msza św. z homilią,  przewodniczy: J. E. Ks Abp. Stanisław Nowak - Częstochowa
 
O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

Dekret Biskupa Legnickiego wzywający wiernych Diecezji Legnickiej do modlitwy w intencji Kościoła, Papieża Benedykta XVI oraz o wybór nowego papieża

Dekret Biskupa Legnickiego

wzywający wiernych Diecezji Legnickiej

do modlitwy w intencji Kościoła, Papieża Benedykta XVI

oraz o wybór nowego papieża

Wypełniając wolę Jego Świątobliwości papieża Benedykta XVI, wzywam wiernych Diecezji Legnickiej do gorliwej modlitwy w intencji Kościoła powszechnego, w intencji Ojca Świętego ustępującego z urzędu biskupa Rzymu oraz do modlitwy o wybór nowego papieża.

Korzystając z uprawnień przysługujących biskupowi diecezjalnemu, na podstawie przepisów prawa liturgicznego zawartych w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego (nr 374), zezwalam aby w kościołach i kaplicach Diecezji Legnickiej od dnia dzisiejszego celebrować Eucharystię wg formularzy: „Msza za Kościół” (1-4). Natomiast od dnia 1 marca 2013 roku, a zwłaszcza od rozpoczęcia konklawe, aż do jego zakończenia, celebrować Eucharystię wg formularza: „Msza o wybór papieża”. W powyższych sytuacjach, należy zachować normy podane w nr. 374 OWMR.

Celebrując wg podanych formularzy, w doborze czytań mszalnych należy stosować zasadę lectio continua (OWMR 370) oraz używać szat koloru obowiązującego okresu liturgicznego

PAPIEŻ BENEDYKTPODJĄŁ DECYZJĘ O REZYGNACI Z URZĘDU

Radio Watykańskie poinformowało, iż decyzję taką Papież ogłosił w czasie konsystorza zwyczajnego w Watykanie. Oto oświadczenie, jakie Benedykt XVI złożył wobec Kolegium Kardynalskiego.

Najdrożsi Bracia, 

zawezwałem was na ten Konsystorz nie tylko z powodu trzech kanonizacji, ale także, aby zakomunikować wam decyzję o wielkiej wadze dla życia Kościoła. Rozważywszy po wielokroć rzecz w sumieniu przed Bogiem, zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową. Jestem w pełni świadom, że ta posługa, w jej duchowej istocie powinna być spełniana nie tylko przez czyny i słowa, ale w nie mniejszym stopniu także przez cierpienie i modlitwę. Tym niemniej, aby kierować łodzią św. Piotra i głosić Ewangelię w dzisiejszym świecie, podlegającym szybkim przemianom i wzburzanym przez kwestie o wielkim znaczeniu dla życia wiary, niezbędna jest siła zarówno ciała, jak i ducha, która w ostatnich miesiącach osłabła we mnie na tyle, że muszę uznać moją niezdolność do dobrego wykonywania powierzonej mi posługi. Dlatego, w pełni świadom powagi tego aktu, z pełną wolnością, oświadczam, że rezygnuję z posługi Biskupa Rzymu, Następcy Piotra, powierzonej mi przez Kardynałów 19 kwietnia 2005 roku, tak, że od 28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, rzymska stolica, Stolica św. Piotra, będzie zwolniona (sede vacante) i będzie konieczne, aby ci, którzy do tego posiadają kompetencje, zwołali Konklawe dla wyboru nowego Papieża.

Najdrożsi Bracia, dziękuję wam ze szczerego serca za całą miłość i pracę, przez którą nieśliście ze mną ciężar mojej posługi, i proszę o wybaczenie wszelkich moich niedoskonałości. Teraz zawierzamy Kościół święty opiece Najwyższego Pasterza, naszego Pana Jezusa Chrystusa, i błagamy Jego najświętszą Matkę Maryję, aby wspomagała swoją matczyną dobrocią Ojców Kardynałów w wyborze nowego Papieża. Jeśli o mnie chodzi, również w przyszłości będę chciał służyć całym sercem, całym oddanym modlitwie życiem, świętemu Kościołowi Bożemu.

W Watykanie, 10 lutego 2013 r.

ORĘDZIE BISKUPA STEFANA CICHEGO NA 5. NIEDZIELĘ W CIĄGU ROKU

Drodzy siostry i bracia!

Kochani diecezjanie!

1. Wypłyń na głębię

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy, jak Pan Jezus spotkał rybaków na czele z Szy­monem Piotrem zmartwionych brakiem owoców nocnego połowu. Mieli świadomość, że przy braku owoców ich pracy trudno im będzie utrzymać rodziny. Zmęczeni i zniechęceni usłyszeli słowa Przybysza skierowane do Piotra: wypłyń na głębię. Wypłyń
na głębie i spróbuj jeszcze raz zarzucić sieci. Doświadczonym rybakom trudno było zrozumieć te słowa, bo przecież całą noc byli na głębi z zarzuconymi sieciami.
Czy teraz miałoby się coś zmienić? Pierwszy, u którego pojawia się iskierka wiary, jest Szymon Piotr. Decyduje, że na słowo Jezusa podejmują trud, wydawałoby się, „syzyfową pracę”. To co za chwilę zobaczyli, wprawiło ich w zdumienie: sieci zaczęły się rwać od ilości złowionych ryb. W wielkiej radości i zdumieniu słyszą słowa:
nie bój się… Bóg może wszystko, a przez Jego słowo pustka zamienia się w pełnię, ciemność staje się jasnością, a zmartwienie i smutek przechodzą w radość.

2. Nie bój się

Moi drodzy!

Obraz z dzisiejszej Ewangelii przedstawia naszą codzienność, także naszą obecną rzeczywistość. Od jakiegoś czasu obserwujemy w naszej Ojczyźnie działania,
które burzą obraz życia rodzinnego. Coraz więcej jest rozbitych rodzin. Termin „małżeństwo”, celowo zamieniany jest w „partnerstwo”. Z jednej strony ubolewamy,
że rodzi się tak mało dzieci, a z drugiej bardzo mało się czyni, by ułatwić małżeństwom stworzenie dobrych warunków do przyjęcia i dobrego wychowania potomstwa. Na pierwszych stronach gazet opisywane są historie znanych osób, które po raz kolejny wymieniają swoich życiowych partnerów. Środowiska homoseksualne coraz głośniej upominają się, by ich związki zrównać z prawami małżeństw, a za chwilę upomną się o możliwość adopcji i wychowania dzieci… Można by jeszcze wiele wymieniać.

W takim klimacie wzrastają dzieci, których świadomość zanurzona w przestrzeni „toksycznych” mediów jest zatruwana. To co się dokonuje, tworzy ich wyobrażenie życia rodzinnego, które dalekie jest od prawdziwego klimatu wzrastania w rodzinie. To jest nasze współczesne zmartwienie. Nakreślona powyżej sytuacja powoduje,
że stajemy się coraz słabszym społeczeństwem, a już tylko w opowiadaniach starszego pokolenia z sentymentem wracamy do stwierdzenia, że kiedyś było inaczej, było normalnie. Wydaje się, że nasze wysiłki podejmowane na ziemi, jakby przestały przynosić owoce.

Drodzy siostry i bracia!

Wiem, że opisana rzeczywistość jest przygnębiająca. Jednak jako chrześcijanie,
którzy słuchają słowa Bożego, nie możemy pozostać na poziomie przygnębienia i kłopotu. Słowa Jezusa: wypłyń na głębię, nie bój się w żaden sposób nie straciły na swojej aktualności. Mimo smutku z racji trudnej sytuacji pragnę wszystkich zaprosić i zachęcić, byśmy się nie poddali, ale na nowo zarzucili sieci i zaczęli owocnie działać.
Koniecznie musimy podjąć działania na rzecz rodziny, która jest fundamentem społeczeństwa.

3. Rodziną przemienić świat

Warto teraz wrócić do wydarzenia, które miało miejsce w Mediolanie na przełomie maja i czerwca 2012 r. Odbyło się tam wówczas VII Światowe Spotkanie Rodzin
pod przewodnictwem papieża Benedykta XVI. Ojciec Święty solidaryzując się z rodzinami z ca­łego świata pokazywał, że prawdziwa, chrześcijańska rodzina, oparta
na małżeństwie mężczyzny i kobiety, jest drogą do przemiany „dziwnego”, współczesnego świata. W homilii na zakończenie mediolańskiego święta rodzin mówił: nie jest łatwo, zwłaszcza dziś, żyć waszym [małżeńskim] powołaniem, ale rzeczywistość miłości jest wspaniała, jest jedyną siłą, która może naprawdę przemienić kosmos, światmacie przed oczami świadectwo tak wielu rodzin, które wskazują drogi wzrastania
w miłości
. Natomiast w wieczór poprzedzający zakończenie Spotkania, miało miejsce tzw. Święto Świadectw. Wybrane rodziny z różnych krajów świata stawiały Papieżowi pytania, na które Ojciec Święty udzielał odpowiedzi. Jako pierwsza zadała pytanie siedmioletnia dziewczynka z Wietnamu, która przybyła do Mediolanu wraz z rodzicami i bratem. Zapytała Papieża, co najmilej i najchętniej wspomina z okresu swojego dzieciństwa. Benedykt XVI udzielił takiej odpowiedzi, dając świadectwo wielkiej wartości życia rodzinnego: zasadniczą sprawą dla naszej rodziny zawsze była niedziela. Niedziela zaczynała się już w sobotę po południu. Ojciec czytał nam niedzielne teksty liturgiczne z bardzo wtedy popularnej w Niemczech książki, gdzie były one także wyjaśniane. Tak rozpoczynała się niedziela: wchodziliśmy w liturgię w atmosferze radości. Następnego dnia szliśmy na Mszę św. … A potem w domu ważny był oczywiście wielki wspólny obiad. Dużo też razem śpiewaliśmy… Mój tato grał na cytrze i śpiewał.
To niezapomniane chwile. Potem oczywiście wspólnie odbywaliśmy podróże, długie spacery. Mieszkaliśmy blisko lasu i spacery po lesie były bardzo piękne: przygody,
gry itp. Jednym słowem, łączyło nas jedno serce i jedna myśl, wiele wspólnych
doświadczeń, nawet w czasach bardzo trudnych, gdyż był to okres wojny, wcześniej dyktatury, a później biedy. Ale panowała między nami ta wzajemna miłość, radość również z rzeczy prostych i dlatego mogliśmy wytrzymać i pokonać także i tamte
rzeczy. Dorastaliśmy w przekonaniu, że dobrze być człowiekiem, bo widzieliśmy,
że dobroć Boga znajdowała odzwierciedlenie w rodzicach i rodzeństwie. I, prawdę mówiąc, gdy próbuję sobie trochę wyobrazić, jak to będzie w raju, przychodzi mi na myśl okres mojej młodości, mojego dzieciństwa. Tak więc w tej atmosferze zaufania, radości i miłości byliśmy szczęśliwi i myślę, że w niebie powinno być podobnie jak za czasów mojej młodości. W tym sensie mam nadzieję, że przechodząc na „tamten świat”, pójdę „do domu”
.

4. Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej

Opisane powyżej wydarzenie w Mediolanie było działaniem ogólnokościelnym,
ale jako rodzina diecezjalna też nie możemy pozostać bierni w naszym postępowaniu. W program duszpasterski diecezji legnickiej „Być solą ziemi” i w inicjatywy związane z przeżywaniem Roku Wiary wpisuje się wydarzenie Kongresu Rodzin Diecezji Legnickiej pod hasłem Rodzina solą ziemi. W listopadzie ubiegłego roku przeżywaliśmy w Legnicy Pierwszy Kongres Rad Parafialnych naszej diecezji. Było to przygotowanie do Pierwszego Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich, który odbędzie się we wrześniu br. w Licheniu. Natomiast 18 maja br. przeżyjemy w Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie Kongres Rodzin Diecezji Legnickiej, który będzie przedłużeniem pięknej atmosfery spotkania w Mediolanie. Celami, które chcielibyśmy osiągnąć poprzez to święto rodzin są: zawierzenie rodzin diecezji legnickiej Matce Bożej Łaskawej i św. Józefowi, promocja życia rodzinnego, głębsze związanie rodziny z Bogiem, wyrażenie jedności rodzin diecezji legnickiej, wspólny apel o wsparcie
rodziny i ukazanie, że rodzina jest drogą Kościoła.

a. przygotowanie

Dobre, owocne przeżycie Kongresu Rodzin wymaga przygotowania. Odpowiednie kroki zostały już powzięte przez Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Legnickiej. W ubiegłym roku został wydany i przekazany do parafii specjalny Informator Duszpasterstwa Rodzin, w którym zostały zaprezentowane ruchy i stowarzyszenia katolickie działające z rodzinami i na rzecz rodzin w naszej diecezji. Już prawie dwa lata odbywają się regularne spotkania liderów tych grup, by przygotować Kongres i skoordynować różne działania dla rodzin. W tym celu została też założona specjalna strona internetowa Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Legnickiej

(http://drdl.diecezja.legnica.pl/duszpasterstwo.html).

Chciałbym też prosić, by w ramach przygotowania odprawić w każdej parafii dwie nowenny w intencji rodzin naszej diecezji i Kongresu. Pierwsza nowenna - do Świętej Rodziny rozpocznie się w Środę Popielcową, czyli za trzy dni. Natomiast druga – do św. Józefa powinna zostać odprawiona przed uroczystością św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i zakończyć się 19 marca. Istotną kwestią jest, by trudną sytuację przemieniać modlitwą, pokornym wołaniem do Boga. Wówczas przeżyjemy zdumienie, gdy ujrzymy jej owoce. Proszę również, by na każdej Mszy św. podczas Modlitwy Powszechnej jedno z wezwań było poświęcone rodzinie. Wszystkie potrzebne teksty znajdują się w Programie Duszpasterskim Diecezji Legnickiej na lata 2012/2013 „Być solą ziemi”, który został przekazany do każdej parafii.

b. Kongres

Na zakończenie tego listu pragnę zaprosić Was, Drodzy Diecezjanie, do udziału
w Kongresie Rodzin Diecezji Legnickiej. Zapraszam całe rodziny, dzieci, młodzież, babcie, dziadków. Zapraszam wszystkich, bo jest to dla nas sprawa bardzo ważna. Podczas Kongresu odbędą się prelekcje, będą wypowiadane świadectwa, nie zabraknie pięknej muzyki. Zostanie zorganizowany piknik rodzinny, zaprezentują się ruchy
i stowarzyszenia dla rodzin, będzie punkt informacji o naprotechnologii i naturalnym planowaniu rodziny. Dzieci będą miały swój plac zabaw. Będzie można podziwiać popisy akrobatyczne. Oczywiście centralnym punktem będzie Eucharystia w intencji rodzin, podczas której zawierzymy je Matce Bożej Łaskawej i św. Józefowi. Szczegółowy program został już opracowany i umieszczony na stronie internetowej Duszpasterstwa Rodzin naszej diecezji. Niech każdy czuje się zaproszony i mile widziany. Mam nadzieję, że w każdej parafii księża proboszczowie zorganizują pielgrzymki
autokarowe do Krzeszowa, byśmy razem mogli przeżyć ten dzień i wspólnie wyrazić poparcie dla rodziny i zachęcić do życia rodzinnego.

Świat dzisiejszy potrzebuje przemiany, potrzebuje na nowo stać się przyjazny
dla czło­wieka. Do tego potrzebna jest silna, zdrowa rodzina. Rodzina jest solą tej ziemi i mo­że nadać jej wspaniały smak.

Na owocne przeżycie Wielkiego Postu, Świąt Paschalnych i przygotowania
do Kongresu Rodzin z serca błogosławię i zapraszam do Krzeszowa.

† Stefan Cichy
Biskup Legnicki

Legnica, dnia 31 stycznia 2013 r., we wspomnienie św. Jana Bosko, prezbitera

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie