Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

24 kwietnia: Niedziela Miłosierdzia Bożego

Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej
Konferencji Episkopatu Polski na Niedziel
ę Miłosierdzia (24 kwietnia 2022)
„Gdzie jest mi
łosierdzie, tam rozkwita pokój”

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o paschalnych doświadczeniach Tomasza. Najpierw okrutna męka i niezrozumiała śmierć Mistrza wywołały w nim – jak i w innych apostołach – ogromne rozczarowanie. Skupiony na trudnościach, jakie przeżywał, nie uwierzył tym ze swojej wspólnoty, którzy spotkali Jezusa Zmartwychwstałego. Żadne zapewnienia nie były dla niego wiarygodne, nie potrafił spojrzeć z ufnością w przyszłość. Wystarczyło jednak, że podzielił się ze swoimi przyjaciółmi, apostołami, wątpliwościami i lękami, a Jezus przyszedł do niego osobiście. Ukazał mu swoje rany, ponieważ w nich jest zbawcza odpowiedź na wszelkie cierpienie, które nas dotyka. Nie ma takich ran, których On nie mógłby uleczyć. Tomasz zobaczył, że „w Jego ranach jest nasze zdrowie”(Iz 53, 5). Zmartwychwstały Pan objawił się jako Ten, który zbawia, rozjaśnia ciemności i obdarza swoją siłą, aby kochać pomimo trudnych doświadczeń. Chrystus otworzył serce Tomasza, przełamał jego strach, pozwolił mu odkryć prawdę oraz moc obecności Boga w jego życiu. A Tomasz odnalazł wiarę i poznał, że prawdziwy pokój jest darem Bożego miłosierdzia.

Ta historia to nie tylko opowieść sprzed dwóch tysięcy lat. To Słowo Boże, które zostało napisane do nas, także na ten czas, gdy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna. Jesteśmy świadkami cierpienia niewinnych, morderstw, straszliwej niesprawiedliwości. Z lękiem i poczuciem bezsilności oglądamy obrazy, które napływają do nas z Ukrainy. Przychodzą na myśl słowa proroka Jeremiasza „Gwałt i ruina!” (Jr 20, 8). Dramat tej wojny sprawia, że wielu spośród tych, którzy bezpośrednio jej doświadczają, a także niektórzy spośród nas znalazło się w momencie podobnym do tego, w którym znalazł się Tomasz Apostoł wątpiący we wszystko po śmierci Chrystusa. Ale na szczęście jest ogromna wspólnota uczniów Chrystusa i ludzi dobrej woli, która doświadcza Jego zmartwychwstania, Jego zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem, Jego żywej obecności, duchowej mocy i Jego pokoju.

Doświadczenie obecności zmartwychwstałego Chrystusa wyraża się w głębokiej wierze i czynach miłosierdzia. Zmartwychwstały Pan żyje w otwartości serc milionów Polaków, dzięki której nasi bracia i siostry z Ukrainy znaleźli dom. Naśladowanie Zmartwychwstałego Pana, który ukazał nam nieskończone Boże miłosierdzie, widoczne jest też w ogromnej życzliwości i hojnie okazywanej pomocy uchodźcom, która w sposób zorganizowany prowadzona jest przez Caritas Polska w łączności z Caritas diecezjalnymi, Parafialnymi Zespołami i Szkolnymi Kołami Caritas. W tę pomoc włączają się w szerokim zakresie wspólnoty parafialne i zakonne, jak równieżżne organizacje pomocowe i samorządy. Wszelkiego rodzaju wsparcie materialne, edukacyjne, społeczne łączone jest z pomocą umożliwiającą sprawowanie kultu religijnego i modlitwą, ponieważ modlitwa za żywych i umarłych, zwłaszcza za tych, którzy jej szczególnie potrzebują, również należy do uczynków miłosierdzia.

Warto nadmienić, że zorganizowana przez Caritas Polska w połowie kwietnia br. zbiórka na rzecz uchodźców przekroczyła 100 mln złotych. Szacunkowa wartość wsparcia przekazanego w postaci darów rzeczowych przekroczyła 136 mln zł. To dzięki tej ogromnej ofiarności darczyńców Caritas już od pierwszych dni wojny może organizować pomoc nie tylko na granicy, ale też w całej Polsce i na Ukrainie. Polska gościnność i serca pełne miłości, a więc te wartości, które wypływają z ducha Ewangelii, sprawiły, że siostry i bracia, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, mogą czuć się u nas bezpiecznie. Wśród nich jest 830 dzieci z ukraińskich domów dziecka – poszkodowanych najbardziej, bo nie tylko przez wojnę, ale i przez los – które znalazły pełen życzliwości dom w placówkach Caritas diecezjalnych. To dzięki Wam, bracia i siostry, a także wolontariuszom z Caritas udało się wysłać kilkaset transportów humanitarnych na Ukrainę. Wsparcie realizowane na wielu płaszczyznach dociera do ukraińskich rodzin, do osób, które przekraczają przejścia graniczne, gdzie wielu wolontariuszy pracuje dzień i noc.

Wspólnoty Caritas nie tylko angażują się w pomoc ofiarom wojny, ale także kontynuują i rozwijają dotychczasowe programy pomocy charytatywnej w kraju i za granicą. Na szczególną uwagę zasługuje program Rodzina Rodzinie niosący pomoc ofiarom w miejscach dotkniętych konfliktami. Cały czas działają domy samotnej matki (23), ośrodki interwencyjne dla kobiet w kryzysie (9), świetlice terapeutyczne (98), hospicja (22), okna życia (61), jadłodajnie, domy dziecka i wiele innych miejsc. Wolontariusze i pracownicy Caritas od wielu lat tworzą miejsca, które stają się domami – wspólnotami domowników, wśród których nikt nie czuje się obco.

Niedziela Miłosierdzia Bożego, którą dziś obchodzimy, jest świętem patronalnym Caritas. Tradycyjnie w tym dniu w całej Polsce prowadzona jest zbiórka na cele charytatywne. Jest ona przeznaczona na te miejsca, które stały się domem dla wielu potrzebujących. W tym roku Święto Miłosierdzia obchodzone jest pod hasłem „Dzień dobra”. Treść tego hasła przypomina, że „Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.” (Rdz 1, 31). Przez dzieła miłosierdzia chcemy to Boże dzieło kontynuować, by dzięki naszym życzliwym sercom przymnażaćświatu dobra. Dziś odkrywamy, że większość z nas to widzialni świadkowie Zmartwychwstałego Chrystusa, który uzdalnia nas do czynienia dobra, gdy wszystko wokół zawodzi.

W imieniu wszystkich obdarowanych dzisiaj dobrem z całego serca dziękuję. A naszym Siostrom i Braciom z obrządku prawosławnego, którzy dzisiaj obchodzą Wielkanoc, składam najlepsze życzenia. Niech pokój Chrystusowy zagości w naszych sercach, na Ukrainie i na całym świecie!

bp Wiesław Szlachetka
Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski

25 marca: W jedności z Papieżem poświęcimy Maryi Rosję i Ukrainę

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca) podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Tego aktu w tym samym dniu w Fatimie dokona Kardynał Konrad Krajewski.

Trwając w jedności z Ojcem Świętym Biskup Legnicki zachęca Przewielebnych Księży Proboszczów do poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi we wszystkich parafiach naszej diecezji na zakończenie wieczornej Mszy świętej w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Podczas tego zawierzenia można posłużyć się słowami aktu, które 25 marca 1984 roku wypowiedział w Rzymie św. Jana Paweł II lub słowami aktu, które wypowie Papież Franciszek, jeżeli zostaną w odpowiednim czasie opublikowane przez Stolicę Apostolską. 

Biskup Andrzej Siemieniewski dokona tego aktu w dniu 26 marca o godz. 15.00 przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie.

ks. Robert Bielawski
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego LKB

Dziękujemy za pomoc!

https://diecezja.legnica.pl/dziekujemy-za-pomoc/

Komunikat Caritas Diecezji Legnickiej ws. Ukrainy

Przewielebny Księże Proboszczu!

Od kilku dni śledzimy z uwagą sytuację na Ukrainie. Dostrzegamy jak na naszych oczach dzieje się zło i krzywda oraz śmierć dotyka Naród Ukraiński. Zdajemy sobie sprawę, że ważnym elementem reagowania kryzysowego będzie zaangażowanie i ścisła współpraca z parafiami. Dziękujemy już dzisiaj za zaangażowanie i prosimy wszystkich Księży Proboszczów i wspólnoty parafialne o pomoc potrzebującym.

Pod hasłem: „Wspieramy Ukrainę” Caritas Polska podejmuje wiele działań pomocowych. W tę pomoc włączyła się również Caritas Diecezji Legnickiej. Przekazaliśmy już dzisiaj na bieżące działania kryzysowe ukraińskich Caritas pierwsze 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). Ponadto dostajemy informacje o miejscach na terenie naszej Diecezji, w których planowane są w przyszłym tygodniu pierwsze przyjęcia uchodźców wojennych z Ukrainy. Będzie to niewątpliwie wyzwanie dla nas wszystkich. Mamy świadomość, że taka pomoc będzie trwała dłuższy czas i wymagać będzie zaangażowania konkretnych osób jak również pomocy finansowej w zapewnieniu podstawowych środków życiowych dla tych ludzi. Dziękuję zatem Wszystkim ludziom dobrej woli, którzy otwierają się na tę pomoc. Myślę, że jest to sprawdzian naszej wiary i przekładanie jej na konkrety codzienności.

Dnia 25. lutego br. odbyło się nadzwyczajne spotkanie dyrektorów Diecezjalnych Caritas z całej Polski. Podjęte na tym spotkaniu ustalenia uzmysłowiły nam jak ważną sprawą jest logistyka podczas pomagania potrzebującym na taką skalę. Cieszy mnie to, że Caritas Polska pomaga nam swym doświadczeniem w tej misji. Uruchomiliśmy specjalnie w tym celu specjalny adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a od poniedziałku do piątku od godzi. 700 do 1500 przyjmujemy zgłoszenia dotyczące chęci pomocy poszkodowanym w wojnie na Ukrainie. Czekamy na informacje o miejscach, osobach czy instytucjach, które byłyby w stanie przyjąć do siebie uchodźców. Przypuszczamy, że w większości będą to kobiety i dzieci.

Chcemy zebrać i usystematyzować te informacje by z Caritas Polska móc pomóc rzeczowo, finansowo i modlitewnie mieszkańcom Ukrainy, tam gdzie toczy się wojna, ale także tym, którzy przebywać będą już u nas w najbliższym czasie.

Z rzeczy potrzebne są między innymi: koce, poduszki, bielizna, środki czystości i środki higieniczne, podstawowe leki, materiały medyczne na pomoc rannym. Z pożywienia rzeczy o długim terminie ważności i takie, które łatwo w prostych warunkach przygotować. Wielu pozbawionych jest dachu nad głową i dobytku całego życia. Produkty te muszą więc być proste w przygotowaniu.

W odpowiedzi na apel Caritas Polska oraz Komunikat Biskupa Legnickiego ws. pomocy dla Ukrainy w najbliższą niedzielę 27 lutego br. włączamy się w zbiórka ofiar mającą wesprzeć uchodźców przybywających z Ukrainy do Polski. Również w Środę Popielcową w każdej parafii będziemy kwestować na ten cel dołączając do ofiary materialnej post i modlitwę w intencji pokoju na świecie i wszystkich Ukraińców.

Włączamy się również w organizowanie punktów pobytu dla uchodźców wojennych na terenie naszej diecezji.

Na dzisiaj zgłosiliśmy do Caritas Polska gotowość przyjęcia 25 osób. Z przekazanych nam informacji wiemy, że w przyszłym tygodniu w jednej z parafii na terenie naszej Diecezji pojawi się pierwsza grupa rodzin, które u nas zamieszkają na jakiś czas. Dziękuję lokalnym władzom za zaangażowanie się w tę pomoc.

Przyjmujemy również dary rzeczowe. Prosimy jednak najpierw o kontakt z nami pod wskazanym e-mailem lub numerem telefonu.

Ofiary pieniężne możemy wysyłać na konto Caritas Diecezji Legnickiej BNP Paribas S.A. 04 1600 1156 1847 4540 1000 0001 z dopiskiem Ukraina.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy włączyli się już w pomoc organizowaną uchodźcom wojennym z Ukrainy i proszę każdego o wsparcie.

ks. Robert Serafin
Dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej

Prośba Biskupa Legnickiego

Przewielebni Księża Proboszczowie!
Czcigodne Osoby Konsekrowane!

W obliczu zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę oraz zagrożenia pokoju w naszej Ojczyźnie i w świecie, proszę Was, abyście w tym trudnym czasie byli blisko wszystkich potrzebujących wsparcia duchowego. Szczególnie proszę o otwarcie naszych świątyń i kaplic oraz o wezwanie wiernych do gorącej i wytrwałej modlitwy. W miarę możliwości proszę też o organizowanie wspólnego czuwania modlitewnego przed Najświętszym Sakramentem oraz o hojną posługę sakramentalną. Zachęcam wszystkich do modlitwy różańcowej i przyzywania potężnego orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju.

Wypraszam wszystkim dar Chrystusowego pokoju 
i z serca błogosławię,

† Andrzej Siemieniewski

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie