Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

Pielgrzymka osób Niepełosprawnych do Krzeszowa 01. września 2012

W DOMU ŁASKI WSPIERA NAS MARYJA

XIII Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół w XX rocznicę utworzenia Diecezji Legnickiej

 

Już po raz trzynasty, 1 września, w pierwszą sobotę miesiąca, zapraszamy do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie na Pielgrzymkę Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół.

Co roku w tym spotkaniu biorą udział niepełnosprawni pielgrzymi wraz z rodzinami, którzy przybywają nie tylko z diecezji legnickiej ale także z diecezji sąsiadujących i zza granicy. Pielgrzymka jest wyjątkową okazją do integracji osób niepełnosprawnych, wymiany doświadczeń i pogłębienia więzi z Panem Bogiem!

Są tutaj osoby z różnym stopniem niepełnosprawności. Są osoby niewidome, niedowidzące i na wózkach. To robi wrażenie, i jest to wyrazem jedności z ludźmi, którzy noszą swój krzyż. Radosne jest także to, że jest wielu wolontariuszy – osób, które chcą pomagać nie tylko podczas pielgrzymki, ale także na co dzień – tak mówił o Pielgrzymce
w trakcie jednej z nich Biskup Legnicki Stefan Cichy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszam do udziału w tym spotkaniu, które odbywa się dzięki życzliwości wielu Darczyńców. Strategicznymi sponsorami tegorocznej Pielgrzymki są: Fundacja Polska Miedź oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

Program Pielgrzymki:

 

10.00 – Powitanie Pielgrzymów

10.30 – Spektakl teatralny

11.15 - Katecheza

12.00 – Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Legnickiego Stefana Cichego z  udziałem Biskupa Marka Mendyka

12.30 – Wspólny posiłek i świętowanie

15.00 – Zakończenie i rozesłanie pielgrzymów

 

W imieniu organizatorów

 

 

Biskup Marek Mendyk                                   Ks. Czesław Włodarczyk

Duszpasterz Osób Niepełnosprawnych            Dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej

 

Zaproszenie na dożynki 2012

Zaproszenie na Dożynki 2012

Umiłowani Diecezjanie,

mija połowa sierpnia i oto jak co roku nasze kościoły zapachniały wonią polskich sadów i łąk. Przynosząc dzisiaj przed ołtarz dojrzałe w polskim słońcu owoce, rozkwitłe pięknymi barwami kwiaty oraz wonne zioła polskich łąk, podziwiamy piękno najdoskonalszego owocu ziemi, jakim jest Wniebowzięta Bogarodzica Dziewica Maryja. Jej duchowe i fizyczne piękno to owoc odkupienia jakiego Bóg dokonał w swoim Synu Jezusie Chrystusie, ale także owoc Jej osobistej dojrzałości i posłusznej współpracy z Bożą łaską.

Uznanie i poszanowanie Bożego prawa jest gwarancją ładu i dobrobytu na ziemi, którą Stwórca powierzył człowiekowi, aby rodziła mu chleb powszedni. W Księdze Kapłańskiej Bóg zapewniał swój lud: „Jeżeli będziecie postępować według moich ustaw i będziecie strzec przykazań moich i wprowadzać je w życie, dam wam deszcz w swoim czasie, ziemia będzie przynosić plony, drzewo polne wyda owoc, młocka przeciągnie się u was aż do winobrania, winobranie aż do siewu, będziecie jedli chleb do sytości, będziecie mieszkać bezpiecznie w swoim kraju”. /Kpł 26 3-5/.

Siostry i Bracia,

polskie pola „bieleją już na żniwa” i wkrótce rolnicy rozpoczną ciężką pracę zbierania zboża, by nikomu nie zabrakło powszedniego chleba. Jako ludzie wiary, mamy świadomość, że nie wystarczą nawet najmądrzejsze ludzkie prawa i rozporządzenia, nie wystarczy także coraz doskonalsza technika, by spokojny o swoją przyszłość człowiek, mógł zebrać obfitość darów ziemi, Trzeba nam przede wszystkim Bożej łaski i błogosławieństwa Stwórcy, od którego wszystko ostatecznie zależy. Ta świadomość pobudza nas do wdzięczności, jaką winniśmy okazywać Bogu za dary zebrane z polskiej ziemi.  Dlatego odwieczną tradycją polskich rolników są Dożynki, podczas których dziękujemy Bogu za zebrane plony, z których korzysta każdy z nas. Jest to także okazja by podziękować tym, którzy nas żywią, czyli Braciom Rolnikom za ich całoroczny trud i ciężką pracę na roli.

Zatem, zapraszam Was wszystkich drodzy Diecezjanie, a zwłaszcza Was Kochani Rolnicy, na Diecezjalne Święto Dziękczynienia za tegoroczne plony. Diecezjalne Dożynki, pod hasłem: „ Do Matki Chrystusowego Kościoła” odbędą się w tym roku w naszym Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie, w niedzielę dnia 2 września i rozpoczną się Mszą św. o godz. 12.00 w Bazylice Krzeszowskiej.

Z całego serca zapraszam wszystkich rolników, hodowców, pszczelarzy, ogrodników i działkowców; zapraszam przedstawicieli organizacji wspie­rających rolników i rolnictwo; zapraszam przedstawicieli Władz rządowych i samorządowych; zapraszam także, korzystających z rolniczego trudu mieszkańców miast. Przybądźcie Wszyscy do Krzeszowa by podziękować Bogu za to, że „otwiera swą rękę i karmi nas do syta” /por. Ps 145/.

Drodzy Rolnicy,

do Was kieruję szczególne zaproszenie, chcąc nie tylko modlić się za Was i z Wami, ale także wyrazić Wam pasterską wdzięczność i serdeczność, za Waszą pracę i trud, oraz za Waszą wierność i przywiązanie do Kościoła. Przybądźcie ze swoimi dożynkowymi wieńcami. Do zobaczenia  w Domu Łaski Maryi.

Wszystkim, którzy podejmą trud pielgrzymowania do Krzeszowa na nasze diecezjalne  Dożynki z serca udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

                  + Stefan Cichy

                  Biskup Legnicki

ZAPROSZENIE NA ODPUST DO KRZESZOWA

     Umiłowani Diecezjanie!
     Kochani Goście i Turyści, spędzający urlop na terenie Diecezji Legnickiej!

     W niedzielę 29 lipca wyruszyła z katedry legnickiej XX. Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę, by 7 sierpnia dojść do „Polskiej Kany”. Tegorocznym hasłem pielgrzymowania są słowa „Kościół naszym domem”.

     Po powrocie z Jasnej Góry wyruszy w dniu 12 sierpnia VIII. Piesza Pielgrzymka do naszego Sanktuarium w Krzeszowie, by jej uczestnicy w „Domu Łaski Maryi” wzięli udział w obchodach uroczystości Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny.

     Pielgrzymi i turyści przybywający do Krzeszowa stwierdzają, że to Sanktuarium jest coraz piękniejsze. Najpiękniejsze jest ono wtedy, gdy jest w nim wielu pielgrzymów. Serdecznie zapraszam wszystkichczcicieli Matki Bożej, a zwłaszcza rodziny, na tegoroczny Wielki Odpust Krzeszowski, którego szczegółowy program znajduje się na plakatach przy naszych kościołach.

     Szczytem uroczystości odpustowych będzie Msza św., celebrowana o godz. 12:00 poprzedzona procesją z ikoną Matki Bożej Łaskawej. Tej Mszy św. będzie przewodniczył i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Baxant, biskup litomierzycki.

    Zachęcam: Przybądźcie licznie w środę, 15 sierpnia do Krzeszowa!

     Od wielu już lat, istnieje tradycja zbierania 15 sierpnia ofiar na budowane w naszej diecezji kościoły. Także w tym roku proszę o te ofiary i za każdą ofiarę serdecznie dziękuję..

     Wszystkim podejmującym trud pielgrzymowania do krzeszowskiego "Domu łaski Maryi" oraz wszystkim Diecezjanom z serca błogosławię. 

+ Stefan Cichy

BISKUP LEGNICKI

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Umiłowani w Chrystusie Panu, Siostry i Bracia!

Każdego dnia słyszymy o kryzysie ekonomicznym, którego konsekwencje odczuwają całe społeczeństwa. Rzadko mówi się jednak, że aktualne problemy wynikają z głębokiego kryzysu moralnego. Człowiek staje się więźniem cywilizacji chciwości i rywalizacji, a narastający w nim stres sprawia, że ucieka w świat konsumpcji, rozrywki i przyjemności. Coraz więcej osób jest uzależnionych od narkotyków, leków antydepresyjnych, hazardu, gier komputerowych czy Internetu. Mówi się dziś wręcz o „epoce uzależnień” oraz „nałogowej osobowości naszych czasów.”

1. Szkodliwość nadużywania alkoholu

W Polsce wciąż najpoważniejszym zagrożeniem jest fakt nadmiernego spożywania alkoholu. Alkohol zawarty w piwie, winie czy wódce jest substancją niebezpieczną, która może uzależniać, niszczyć zdrowie i życie. Według danych statystycznych aż 14 % dorosłych Polaków pije ryzykownie i szkodliwie. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa. Ponad milion Polaków jest uzależnionych. Co najmniej dwa miliony dzieci żyje w rodzinach obarczonych dramatem uzależnienia. Każdy polski podatnik przeznacza co roku ok. 800 zł na pokrycie strat wynikających z nadmiernego spożycia alkoholu. Jak wynika z dostępnych danych dzisiejsza sytuacja jest alarmująca, a spożycie alkoholu ciągle wzrasta, zwłaszcza wśród ludzi młodych.

Nadużywanie alkoholu, oprócz skutków społecznych i ekonomicznych, powoduje również osłabienie lub utratę wiary i trwanie w grzechu. Dlatego stanowi zagrożenie dla zbawienia człowieka. Duszpasterstwo i apostolstwo trzeźwości są odpowiedzią Kościoła na wyzwania, jakie płyną z nadużywania alkoholu. Kościół przypomina o wartości cnoty trzeźwości i wzywają do jej ochrony. Trzeźwość wyraża się w odpowiedzialnej postawie wobec napojów alkoholowych i korzystaniu z nich z umiarem i roztropnością. Istotą cnoty trzeźwości jest nie tyle właściwa miara w spożyciu, ile łatwość życia w abstynencji. Tego musimy się ciągle uczyć, przezwyciężając nasze słabości. Postawa wobec napojów alkoholowych ujawnia istotną prawdę o każdym człowieku. Jest odwzorowaniem osobistej hierarchii wartości, stopnia wewnętrznej wolności i panowania nad sobą. Uciekanie się do alkoholu w trudnych sytuacjach życiowych, czy też traktowanie go jako sposobu na ukrycie własnych słabości, to wyraźny sygnał wkraczania na drogę uzależnienia. Ryzyko jest tym większe, im częściej człowiek szuka w alkoholu remedium na problemy.

2. W rodzinie uczymy się trzeźwości

Najważniejszą rolę w kształtowaniu właściwych postaw wobec alkoholu odgrywa rodzina. Bł. Jan Paweł II nazwał rodzinę „szkołą bogatszego człowieczeństwa”, a papież Benedykt XVI podczas Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie mówił o „życiu rodzinnym jako szkole cnót społecznych”. To w domach rodzinnych powinna kształtować się trzeźwość indywidualna i społeczna. Rodziny od samego początku swojego istnienia muszą pielęgnować łatwość życia bez alkoholu. Jest to niezwykle ważne w wychowywaniu dzieci, które od najmłodszych lat niczym zwierciadła odbijają zachowania swoich rodziców. Gesty, czyny i słowa rodziców są dla nich najbardziej sugestywną lekcją. Gdy więc dzieci będą widzieć, że ich matki i ojcowie potrafią żyć bez alkoholu, będą ich naśladować. Jeżeli zaś będą obserwować rodziców upijających się, topiących w alkoholu problemy, jedynie w nim szukających odpoczynku i relaksu, to również w świadomości dzieci alkohol stanie się głównym sposobem radzenia sobie z trudami życia. Dlatego matki i ojcowie powinni często zadawać sobie pytanie: czy to, co robię, jest dobrym przykładem dla moich dzieci?

Wszystkim rodzinom, które każdego dnia są szkołami trzeźwości, wyrażamy naszą głęboką wdzięczność i uznanie. One są nadzieją społeczeństwa i Kościoła. Niestety są wśród nas rodziny, które nie podejmują tej ważnej misji. W zbyt wielu domach alkohol jest nieodłącznym elementem codziennego życia. Szczególnie bolesnym jest fakt, że mimo cennych inicjatyw społecznych, wciąż wiele kobiet w ciąży spożywa alkohol. Wpływa na to również egoistyczna postawa współmałżonków, którzy nie wspierają swoich żon w tym ważnym czasie, a często wręcz namawiają je do picia. Chociaż rosnące ceny zmuszają do coraz większych wyrzeczeń, to w wielu skromnych domowych budżetach zawsze znajdą się pieniądze na alkohol. Zasmucające jest, że Polacy wydają rocznie na alkohol ponad 35 miliardów złotych. Problemem jest także pobłażliwy stosunek rodziców do spożywania alkoholu przez dzieci. Usprawiedliwianie synów i córek, przyzwalanie na weekendowe upijanie się, to otwieranie drzwi przed przyszłymi dramatami, które nie pojawiają się nagle, lecz narastają powoli kumulując wiele pozornie nieistotnych wydarzeń. Odpowiedzią na problemy powinna być troska o to, by wszystkie rodziny były miejscem kształtowania dojrzałych postaw.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości tworząc wspólnoty głębokiej wiary. Szczera więź z Bogiem i życie według Ewangelii chronią przed zagubieniem i szukaniem pocieszenia w alkoholu. Rodziny, otwórzcie się na Boga i Jego przykazania. Budujcie domowe Kościoły, w których nie zabraknie miejsca dla Eucharystii, modlitwy i rozmowy o sprawach wiary. Pielęgnujcie kulturę rodzinnego przeżywania niedzieli oraz świąt i uroczystości.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwości troszcząc się o autentyczne i głębokie więzi rodzinne. Chrońcie i umacniajcie miłość, która jest największym darem Boga dla człowieka, a jednocześnie wielkim zabezpieczeniem przed nałogami. Pamiętajcie, że świat nie kończy się na ekranach komputerów i telewizorów, na indywidualnych potrzebach i zachciankach. Wasi bliscy potrzebują zrozumienia i uwagi, dobrego słowa, wspólnie spędzanego czasu.

Rodziny, bądźcie szkołami trzeźwościofiarując młodzieży pozytywne wsparcie, zwłaszcza wtedy, gdy przez odmowę spożywania alkoholu, spotka się z odrzuceniem ze strony rówieśników. Nie wychowujcie oportunistów, nie przyuczajcie do picia, ale bądźcie oparciem dla odważnych, poszukujących trzeźwości!

Wy zaś, drodzy młodzi, chrońcie i umacniajcie swoją trzeźwość. Cieszcie się pięknem życia, które daje wam Bóg. Nie szukajcie wrażeń tam, gdzie możecie znaleźć jedynie rozczarowanie i dramaty. Nie ryzykujcie zdrowia i marzeń, które alkohol może wam odebrać. 

3. Rodzina potrzebuje społecznego wsparcia

Na drodze do wychowania w trzeźwości rodziny potrzebują bezpiecznego i przyjaznego środowiska. Potrzebują społeczeństwa, w którym nie ma przyzwolenia na sprzedaż alkoholu nieletnim. Rodzice mają prawo oczekiwać, że ich dzieci nie otrzymają alkoholu na spotkaniu towarzyskim, w mieszkaniu przyjaciół czy na dyskotece. Mają też  prawo wymagać od szkoły i nauczycieli jednoznacznego stosunku wobec picia alkoholu. Abstynencja dzieci i młodzieży nie jest dobrowolnym wyborem, lecz koniecznością.

Aby budować trzeźwe społeczeństwo potrzeba także odwagi i odpowiedzialności wszystkich, a więc również parlamentu, rządu i samorządów. Trzeba postawić tamę zalewaniu Polski punktami sprzedaży alkoholu. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której jeden taki punkt przypada na mniej niż 200 mieszkańców. Nie możemy milczeć, gdy masowo liberalizuje się prawo dotyczące liczby tych miejsc i odległości od szkół, świątyń czy ośrodków zdrowia. Nie możemy się zgodzić na to, że na stacjach paliw masowo sprzedaje się napoje alkoholowe, gdy - jak wiadomo - co czwarty śmiertelny wypadek spowodowany jest przez nietrzeźwego kierowcę.

Potrzeba odwagi i determinacji we wprowadzaniu przepisów, które pozwolą zapobiegać problemom niszczącym tak wiele dobra w naszych rodzinach i ojczyźnie. Ponieważ często reklamy pokazują napoje alkoholowe jako wybawienie od zmartwień i źródło szczęśliwego życia, trzeba dążyć do całkowitego zakazu takich reklam i innych form promocji alkoholu. Szczególnie niepokojący jest fakt, że na przykład do promocji piwa wykorzystuje się symbole narodowe, takie jak polska flaga i hymn. Łączenie najważniejszych dla Polaków wartości z alkoholem jest niedopuszczalne. Z całą mocą przypominamy, że ochrona trzeźwości narodu, to nie tylko sprawa rodziny, ale całej społeczności, władz rządowych i samorządowych, to polska racja stanu.

4. Świadectwo abstynencji

Sierpniowe wołanie o dobrowolną abstynencję to jedno z wielu działań, które podejmuje Kościół. Dziękujemy kapłanom, osobom konsekrowanym oraz wiernym świeckim za  zaangażowanie w budowanie kultury trzeźwości. Zachęcamy do rozszerzania działalności istniejących i zakładania nowych stowarzyszeń, grup, fundacji, które będą promować trzeźwość w codziennym życiu. Wciąż potrzeba takich inicjatyw, jak Ruch Trzeźwości im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, który w tym roku obchodzi jubileusz trzydziestolecia działalności.

Jak co roku prosimy o wspaniałe świadectwo abstynencji, która  jest darem miłości. Prosimy o abstynencję przeżywaną w sposób radosny i odważny. Zdolność rezygnacji z alkoholu z motywów religijno-moralnych, wychowawczych i  patriotycznych oraz umiejętność zabawy i wypoczynku bez alkoholu nie są powodem do wstydu. Są znakiem mądrości i odpowiedzialności. 

Takiego świadectwa potrzebują dzisiaj rodziny, potrzebuje cała nasza ojczyzna. W tym roku przypada stulecie śmierci wybitnego apostoła trzeźwości, bł. Bronisława Markiewicza. Ten wielki kapłan i patriota mówił, że „zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku.[…] Polska albo będzie trzeźwa, albo nie będzie jej wcale.”

Drodzy Bracia i Siostry! Nie pozwólmy, aby brak trzeźwości osłabiał nasze życie rodzinne i narodowe. Pamiętajmy, że trzeźwa i silna Bogiem rodzina jest fundamentem narodu. Dlatego przyzywając wstawiennictwa Jasnogórskiej Matki i Królowej Polski, najgoręcej prosimy: Rodziny, bądźcie szkołami abstynencji, która prowadzi do trzeźwości całego narodu.

Na sierpień, miesiąc abstynencji, czas pielgrzymek, uroczystości Maryjnych i narodowych rocznic, udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce obecni na 358. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 r.

Za zgodność:

+Wojciech Polak

Sekretarz Generalny KEP

VIII Pielgrzymka Piesza z Legnicy do Krzeszowa

    Pielgrzymka piesza na Wielki Odpust Krzeszowski, wyruszy z Katedry Legnickiej 12 sierpnia br. o godz. 700. Do Krzeszowa dotrze na Mszę św. w wigilię Wniebowzięcia, tj. 14 sierpnia o godz. 18:00.

Zapisy bezpośrednio przed wyjściem, przed Katedrą od godz. 615.

    Koszt pielgrzymki dla wszystkich uczestników wynosi 30 zł. Opłata zawiera: polisę ubezpieczeniową; transport bagażu; opiekę kwatermistrzowską; opiekę wyspecjalizowanych służb porządkowych; znaczek pielgrzymkowy.

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie