Get Adobe Flash player
Szanowni Państwo! Serdecznie witamy na stronie internetowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Mamy nadzieję, że strona pozwoli uzyskać Państwu jak najwięcej informacji oraz zachęci do odwiedzenia tego urokliwego zakątka ..
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu
Kościół pw. św. Trójcy w Rząśniku

Kolęda 2013

DZIEŃ

NAZWISKAI IMIONA

NIEDZIELA 06. STYCZNIA 2013 R. GODZ. 15.00

WODZYŃSKI ROMAN (KRAWCZYK OKRĘGLICKA ISKRA PATLEWICZ KOBIELA BRESSER MISZTAL KLIMCZUK – MACIAŁEK RYCHLICKI ŻUKROWSCY SZYMCZYK) WOJCIECH JAŚKIEWICZ

PONIEDZIAŁEK                07. STYCZNIA 2013 R. GODZ. 15.00

DUDEK STANISŁAW (MISIEK KAŁUZIŃSCY PERESZCZUK ZIELIŃSKA SZLEJSCY NOSEK KOBIELA RADECCY MAŁOLEPSZA WOJTKOWIAK DUDEK RZADKOWSCY KERN DZIEKAŃSCY BARTYZEL - GRZYBCZYK PRZENIEŚLIK ) JADWIGA RZESZUT

WTOREK  08. STYCZNIA 2013 R.                    GODZ. 15.00

WRONA ROMAN (SZLĘZAK KONIECZNY PISZCZEK PAWŁOWSCY KOTLARZ KUCIA - KAŁUZIŃCY BOSAKIEWICZ KLIMCZAK KRAWCZYK PIÓRO WERNER GRYGIELSCY JĘDRZEJCZYK SZLĘZAK MUNIAK) MUSZALSKI CZESŁAW

ŚRODA  09. STYCZNIA 2013 R.  GODZ. 15.00

PIOTR SIENKIEWICZ (WORONIECKI HASIK DASZKIEWICZ KAROŃ KOŁODZIEJ JASIŃSKI OMACHIL ZAJDA DOBROŃ – ZWOLENNIK GRUCA WOŹNIAK-BIEDA SIENKIEWICZ JĘDRZEJCZYK WOŹNIAK PRZENIEŚLIK) DZIKUĆ ZOFIA

CZWARTEK 10. STYCZNIA 2013 R.                    GODZ. 15.00

ŻAŁOBNIAK JÓZEF (RUTKOWSCY WÓJCICKA KULIGOWSKI WRONA OZGA MACHOCKI TUSIŃSCY DUMIN KAZIUK ARTUR I MAREK JAKUBOWSCY KAWAŁEK WRONA BŁACH KAZIMIERCZAK) – FOK WŁADYSŁAWA

PIĄTEK 11. STYCZNIA 2013 R.GODZ. 15.00

MICHAŁ BYCIO (Z.BYCIO REWERS PŁOSZCZYCA PTAK KIWAK KAŁWAK KIJOWSCY HUBAJ MUSZALSKA KRZEMIŃSKA JAŚKIEWICZ-JASIŃSCY LAK WANDA I MARIA PANEK KUCHMISTER FULAS LUDWICCY PIETRZAK) WOŚ ANDRZEJ

SOBOTA12. STYCZNIA 2013 R.GODZ. 10.00

ŚLUFIK JAROSŁAW(ŚLUFIK IRENA WĘGRZYNIAK-KŁACZ WOŚ KAPUŚCIŃSCY FLISAK ANNA I STANISŁAW BORYCCY   RABSKI  – KASPRZYCKI OMACHIL DZIEDZIC DZIKUĆ DZIEDZIC PANDZIERSCY  WĄTOR KRUSZEWSCY CIKOTA KASPRZYCKI OMACHIL ŁABA KAZIUK SŁONIOWSCY STĘPCZYK KOCIMSKI KLIMCZUK SZLEJSKI RUTKOWSKI FIKIER) RYDZ STANISŁAW

PONIEDZIAŁEK14.STYCZNIA 2013 R. GODZ. 15.00

HALLADA TADEUSZ (CZAIŃSKI SIENKIEWICZ ZAJDA GRZYMIELEWSKI ROGALSKA BOCHRA GRZYB RZADKOWSKA TATUŚ ROGALSCY RUTKOWSKI WIECZOREK DOBROWOLSKI KRÓL KUZIOMKO) LESŁAW WOŚ

WTOREK15. STYCZNIA 2013 R.GODZ. 14.00

 GÓRNYSOKOŁOWIEC                                                                                                                HUTEK MARIAN (ŚCISŁO OGIELA PASIERKIEWICZ KOBYŁECCY CZPELKA JAN I GINTER OLENDER SŁONIMIEC KOPEĆ KURUC - MUSZALSCY HAJNOWSCY KOZAKIEWICZ DETNERSCY KURUC SŁONIMIEC RZESZUT ROMANOWSCY NOWAK OLEJARCZYK MARYSIAK) ZASTAWNA KAZIMIERA

LIST REKTORA PWT NA 26. GRUDNIA 2012

LIST REKTORA PAPIESKIEGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

ORAZ REKTORA WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO DIECEZJI LEGNICKIEJ NA NARODZENIE PAŃSKIE 2012 roku

Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

oraz Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej.

W klimacie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, gdy świętujemy wielką tajemnicę naszej wiary, że Syn Boży stał się człowiekiem i narodził się pośród nas, chcemy w prostocie - jak rodzina ciesząca się z narodzin syna - podziwiać cud nowego życia w Chrystusie. Towarzyszy nam tego roku dodatkowe uczucie, związane z przeżywanym przez nas od 11 października Rokiem Wiary. Z woli papieża Benedykta XVI ten Rok jest czasem zarówno odkrywania nowych znaczeń wiary w starych jej formułach, jak i rozsmakowania się w dobrze znanych prawdach oraz pogłębienia relacji z Tym, który się objawia w dziejach świata i w naszym życiu.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego, która przypomina i uobecnia Tajemnicę Wcielenia, jest w pewnym sensie „pierwszą próbą naszej wiary”. Od dziesięcioleci przecież jesteśmy świadkami powolnego, acz konsekwentnego procesu odchodzenia od Misterium, zamieniania go w lekką opowiastkę świąteczną, pełną banalnej reklamy. Od pierwszych dni grudnia nasze ulice, witryny sklepów i my sami, toniemy w natrętnej oprawie świątecznej, która pojawia się w marketingowym rozmachu zaraz po świeckim świętowaniu listopadowego Halloween, gdy cały świat rozświetla się choinkowymi lampkami i katarynkowymi melodiami, nie mającymi nic wspólnego z oczekiwaniem, z tęsknotą, z nasłuchiwaniem Zbawiciela.

Tymczasem nasłuchiwanie, oczekiwanie i tęsknota są bardzo potrzebne. Tajemnica Wcielenia Boga ma to do siebie, że nie może zostać pojęta do końca. Jeżeli zaś zamienia się ją na banał, odbiera się jej smak i głębię, odbiera się jej znaczenie. Pewne jej elementy Pan Bóg pozwala przenikać tym, którzy chcą Go poznawać, ale do końca pojąć się jej nie da. Jest to Tajemnica Boga, który obiecał swojemu ludowi ratunek, który ustami proroków zapowiadał nadejście Mesjasza. I nie chodziło wcale o błahą sprawę, ale o wyzwolenie ludzi z tego wszystkiego, co prowadzi do śmierci.

W atmosferze tej prawdziwej tęsknoty za Bogiem tajemniczym i ukrytym, piszemy do Was, Drodzy Przyjaciele Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy, by wymienić z Kościołem całej Metropolii Wrocławskiej serdeczności, pozdrowienia i opowiedzieć krótko o tym, co się zmienia i rozwija, co nas trapi i gdzie liczymy na pomoc.

Będąc "uczelniami chrześcijańskich wartości", mamy nieco odmienne cele niż inne uczelnie dolnośląskie, ale z wieloma z nich znajdujemy punkty wspólne, aby współpracować na poziomie naukowym i badawczym. Naszą chlubą jest, że Kolegium Rektorów Uczelni dolnośląskich przyznało w tym roku specjalną nagrodę w uznaniu zasług dla integracji środowiska akademickiego Wielkiemu Kanclerzowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu, który troszczy się o to, by nasz Wydział zajmował należne mu miejsce w środowisku naukowym Wrocławia i Dolnego Śląska.

Papieski Wydział Teologiczny stale się rozrasta, mimo skutków niżu demograficznego. W gronie uczelni technicznych, artystycznych, humanistycznych, medycznych, ekonomicznych, wciąż wypełniamy naszą misję kształcenia w dziedzinie teologii i filozofii. Naszą ofertę akademicką uzupełniają podyplomowe studia biblijne, komunikacja i dziennikarstwo, studia nad rodziną, a także turystyka biblijna, działa szkoła języków biblijnych i nowożytnych, a przy Legnickim Seminarium Duchownym działa też Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz rozwija się Studium Organistowskie. W najbliższych planach naszej wrocławskiej Alma Mater jest też uruchomienie od nowego roku akademickiego studiów pierwszego stopnia z pedagogiki. Z tych wszystkich dzieł jesteśmy dumni, ale do współtworzenia ich zapraszamy Was, naszych Przyjaciół i Sympatyków.

Refleksja nad wiarą to jeden z najważniejszych aspektów Roku Wiary. I właśnie Rok Wiary jest dla nas niepowtarzalną okazją, aby zaprosić dzisiaj tych wszystkich, którzy zainteresowani są pogłębieniem znajomości prawd naszej wiary, do zastanowienia się nad podjęciem studiów teologicznych. Zapraszamy studentów w każdym wieku i stanie, gdyż nasza oferta dydaktyczna jest szeroka i skierowana jest nie tylko do młodych mężczyzn, którzy poprzez naukę w Seminarium Duchownym przygotowują się do kapłaństwa. Skierowana jest ona do wszystkich, pragnących studiować teologię, naukę o Bogu, który chce być poznany i kochany, a także filozofię, która jest umiłowaniem mądrości.

Drodzy Przyjaciele, tych  wspaniałych dzieł nie udałoby się dokonać bez Waszego wsparcia duchowego i materialnego. Serdeczne zatem podziękowania pragniemy złożyć najpierw Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Stefanowi Cichemu za troskę o uczelnię zarówno w jej wymiarze intelektualno-duchowym, jak również materialnym. Dziękujemy Księżom Proboszczom i Wikariuszom naszej Diecezji za życzliwość i wsparcie materialne tego wspólnego dobra całej Diecezji jakim jest Seminarium Duchowne. Wyrazy wdzięczności adresujemy w stronę Was wszystkich, którzy tak ochoczo wspieracie to dzieło modlitwą oraz ofiarnością materialną. W sposób szczególny wyrażamy wdzięczność wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej za modlitwę w intencji powołań kapłańskich, a także stałe, co miesiąc składane, ofiary materialne na rzecz Seminarium Duchownego.

Nasza praca jest możliwa dzięki Waszej modlitwie oraz ofiarom, które dzisiaj składacie w darze serca na kolektę, a które zostaną przekazane, na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Wiemy, ile znaczy w czasach kryzysu dzielenie się środkami materialnymi, z takim trudem zdobytymi, dlatego jesteśmy tym bardziej zobowiązani do wytężonej pracy naukowej i dydaktycznej, dziękując Wam  za serce i dobroć.

Drodzy Przyjaciele, wspominając dzisiaj św. Szczepana, męczennika za wiarę, patrzymy z powagą na tych chrześcijan, którzy w naszych czasach codziennie składają także krwawe świadectwo przynależności do Jezusa Chrystusa. Ich świadectwo może być dla nas dzisiaj umocnieniem i zobowiązaniem do prawdziwego docenienia faktu, że żyjemy w kraju, w którym swobodne wyznawanie wiary w Boga jest jeszcze legalne, choć coraz trudniejsze. Dlatego z mocą wzywamy, drodzy Przyjaciele, niech w te święta milczenie i kontemplacja przemienią się w odważne wołanie radości: Chrystus nam się narodził! Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania!

Polecając się Waszej życzliwości z głębi serca pozdrawiamy, życząc wszelkich Łask od Nowonarodzonego.

Ks. dr Leopold Rzodkiewicz

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

Diecezji Legnickiej

Rektor i Senat Papieskiego Wydziału Teologicznego

we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z niepokojem dostrzega pojawiające się w ostatnim czasie oznaki wrogości skierowanej przeciwko religii. Ich niedawnym, jakże bolesnym przejawem, była próba profanacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Niepokój budzi brak szacunku dla tego świętego i czczonego nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie wizerunku.
Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie współczesnego człowieka i uprzedzenia wobec wartości chrześcijańskich. W jakiejś mierze nastawienia te są skutkiem niechęci wobec Kościoła katolickiego, duchowieństwa i w ogóle chrześcijaństwa. Właściwą odpowiedzią na te zjawiska jest modlitwa i duchowe wynagrodzenie. W związku z tym, w duchu solidarności z jasnogórską wspólnotą zakonną wyrażamy wdzięczność wszystkim tym, którzy z poczucia chrześcijańskiej miłości podejmują zadośćuczynienie za ten i inne akty braku szacunku wobec świętości. 
Mamy nadzieję, że przeżywane dziś przez nas tak boleśnie sytuacje wpłyną na zmianę postaw tych, którzy zatracili poczucie szacunku wobec tego, co dla wielu jest święte.

 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

† Józef Michalik

Metropolita Przemyski
Przewodniczący KEP


† Stanisław Gądecki
Zastępca Przewodniczącego KEP


† Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEPWarszawa, 12 grudnia 2012 r.

LIST EPISKOPATAU POLSKI NA NIEDZIELĘ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

O KRÓLOWANIU JEZUSA CHRYSTUSA

List Episkopatu Polski na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

            Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!

            Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że prawda o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korzenie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Królestwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” (J 18,36).
W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć na swoje królowanie. Nie było bowiem problemu z samym uznaniem w Jezusie króla. Wymownym świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Natanaela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku brakowało głębszego rozumienia królewskiej godności Chrystusa.

            Św. Jan Ewangelista przekazuje, jak po cudownym rozmnożeniu chleba chciano Jezusa z Nazaretu obwołać królem (J 6,14-15), aby jeść chleb do sytości i spokojnie żyć. Podobny brak głębszego spojrzenia na prawdę o królowaniu Chrystusa ujawnia się też obecnie. Dlatego w dzisiejszą Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata chcemy przypomnieć podstawowe elementy biblijnego orędzia o Jego królowaniu.

1. Królowanie Boga w świecie i pośród ludu Przymierza

Psalmy wysławiają Boga, który panuje nad światem stworzeń: „Pan jest Królem – umocnił świat, by się nie poruszył” (Ps 96,10). Autor Psalmu 22. mówi o panowaniu Boga nad dziejami ludów: „wrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i oddadzą Mu pokłon wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska należy do Pana i On panuje nad narodami” (w. 28n).

Stary Testament objawia Boga jako obecnego w życiu Izraelitów na podobieństwo Króla: wyprowadził ich z krainy pogan, bronił ich przed głodem i wrogami, ocalił od zagłady w Egipcie, zawarł Przymierze, przeprowadził przez pustynię i wprowadził do Ziemi Obiecanej. Gdy wybudowali Mu w Jerozolimie świątynię, objawiał w niej swoją chwałę. Tak mówi o tym prorok Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z nich miał po sześć skrzydeł... I wołał jeden do drugiego: «Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały». […] Oczy moje oglądały Króla, Pana Zastępów!»”(Iz 6,1-5).

W świątyni więc, a nie w pałacu, Bóg wysłuchiwał modlitw o przebaczenie grzechów, uzdrowienie z choroby, ocalenie od niesprawiedliwości, wyzwolenie spod ucisku prześladowców (por. 1 Krl 8,23-60). Bożą pomoc i wsparcie, w tym wielkie zwycięstwa nad wrogami, Izraelici przeżywali jako wydarzenia religijne, a równocześnie jako wezwanie nie do budowania potęgi militarnej, politycznej czy gospodarczej, lecz do odnowienia przymierza z Bogiem i bardziej wiernego wypełniania Bożego Prawa.

2. Zapowiedzi Mesjasza jako idealnego Króla

Prorocy Starego Testamentu głosili, że na końcu czasów Bóg da swemu ludowi Mesjasza – Króla, który zaprowadzi w świecie panowanie Boga. Prorok Zachariasz wołał: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie Córo Jeruzalem! Oto twój Król idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9n). Izajasz wyjaśniał, na czym będzie polegać królowanie Mesjasza. Namaszczony Duchem Świętym„rozsądzi biednych sprawiedliwie i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi” (Iz 11,4-5). Natomiast zasadniczym dziełem Mesjasza – Króla będzie uwolnienie ludu z jarzma grzechów i śmierci: „wyda swe życie na ofiarę za grzechy, […] usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 53,10-11).

W tym prorockim programie misji idealnego Króla nie ma żadnej aluzji do ziemskiego panowania. Mowa jest o tym, że Mesjasz-Królobjawi narodom wolę Boga (por. Iz 42,1-6) oraz pokaże ubogim i pokornym, jak ją wypełniać; że sam posłuszny Bogu usunie bunt, grzech Adama i dokona przemiany człowieka, jednając go z Bogiem.

3. Królestwo Boże przychodzi w Jezusie

Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych słów: „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14-15).
W ten sposób zwiastuje początek królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego, poprzez zamieszkania Boga pośród nas. „Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 17,20-21). Chodzi tu o Jego własną Osobę – Mesjasza-Króla i Jego działanie, w którym objawiała się moc i miłość Boga.

Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i wypędzał złe duchy. Miłością miłosierną Boga przemieniał grzeszników i celników, odpuszczając im nawet najcięższe grzechy. Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez uczniów pytał z więzienia, czy królowanie Boga już przyszło, odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,2-5). Tak oznajmia, że panowanie Boga jest już obecne w świecie i dosięga każdego, kto przychodzi do oczekiwanego Mesjasza.

Co więcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia, uwalnianie opętanych spod panowania Szatana, a zwłaszcza wskrzeszanie umarłych – to jakże ważne i czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu objawia się pełnia mocy i miłości Boga, Jego królowanie, wymownie zapowiedziane w słowach skierowanych do skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23,43).

4. Królestwo Boże obecne w zmartwychwstałym Panu

Królowanie Boga obecne w zmartwychwstałym Chrystusie rozciąga się na wszystkich, którzy wraz z apostołami w Niego wierzą. Królestwo to wkracza w nasze codzienne życie, gdy modlimy się słowami: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie, […] przyjdź Królestwo Twoje!” i gdy w Komunii św. przyjmujemy uwielbione Ciało Jezusa. Kto słucha Jego słów zapisanych w Ewangelii i wypełnia je, ten rzeczywiście należy do Jego królestwa, jest Jego rodziną (por. Mk 3,31-35). Należą do niej apostołowie i wszyscy wierzący w Jezusa pochodzący ze wszystkich narodów ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa-Króla. Jego królestwa nie ograniczają ani granice państw, ani systemy gospodarcze, ani różnice kulturowe czy języki. „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35).

Równocześnie, tak urzeczywistniające się królowanie Boga na ziemi ciągle sięjeszcze przybliża. Coraz bardziej staje się naszym udziałem Niebo, to znaczy Bóg w swej świętej obecności, która na końcu czasów obejmie zbawionych i będzie dla nich „Krainą Życia”. Udziału w niejdostąpią wierzący w Boga, żyjący błogosławieństwamiimiłosierni.
To do nich Jezus mówi: „Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie” (Mt 5,12). Kiedyś usłyszą: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie” (Mt 25,34-36).

O ostatecznym wejściu do pełni Królestwa zadecyduje wynik sądu Bożego, o którym Pan Jezus naucza w kilku przypowieściach: o talentach (Mt 25,14-20), o niemiłosiernym słudze (Mt 18,23-35), o słudze nieuczciwym (Łk 16,1-8) oraz o bogaczu i Łazarzu (Łk 16,19-31). Wierni słudzy dostąpią życia wiecznego (Mk 10,29-30), czyli szczęścia, ukazywanego w obrazie uczty. Jej przedsmak przeżywamy w każdej Eucharystii. „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie Bożym!” (Łk 14,15), kto ze zmartwychwstałym Panem będzie „pił nowy kielich z owocu winnego krzewu” (Mk 14,25). Ufamy, że stanie się to udziałem wszystkich, którzy już na ziemi należą do królestwa Bożego obecnego w Kościele. Promieniujący w świecie sprawiedliwością i miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo dobry i wierny! […] Wejdź do radości twego Pana!” (Mt 25,21.23). Król królów i Pan panów (Ap 19,16) wprowadzi ich do Nieba.

5. Wnioski duszpasterskie

Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspólnego z jakąkolwiek formą panowania człowieka w świecie. Oznacza – jak usłyszymy w dzisiejszej prefacji – „wieczne i powszechne Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”. Trudno się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego królestwa w świecie, bez najmniejszych zakłóceń. Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trzeba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia w świecie.

Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski królestwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwijamy je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.

Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wprowadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko. Trzeba natomiast uznać i przyjąć Jego królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością i dzielenia się Nim z innymi. Chodzi o umiłowanie Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawierzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił pasterzami.

Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie drzwi Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy dokonamy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą może być uznanie królowania Jezusa poprzez umiłowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich świątyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi wszechświata. Na realizację tej drogi w codzienności udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,
w dniach 2-3 października 2012 r.

Wypominki w kościele w Sokołowcu

WYPOMINKI SOKOŁOWIEC 2012 ROK

L.P.

DZIEŃ

NUMER    

  1. 1.

04. LISTOPADA

2012 R. (NIEDZIELA)

GODZ. 9.00

 

WYBRANE LOSOWO

  1. 2.

04. LISTOPADA

2012 R. (NIEDZIELA)

GODZ. 9.00

 

WYBRANE LOSOWO

  1. 3.

06. LISTOPADA                           2012 R. (WTOREK) GODZ.16.00

 

16 - 48

  1. 4.

08. LISTOPADA

2012 R. (CZWARTEK) GODZINA 16.00

58   - 93

  1. 5.

09. LISTOPADA                         2010 R. (PIĄTEK)

GODZ. 16.00

104   - 171

  1. 6.

11.LISTOPADA                     2012 R. (NIEDZIELA) GODZ. 9.00

 

ANONIMOWE

  1. 7.

11.LISTOPADA                     2012 R. (NIEDZIELA) GODZ. 12.00

 

ANONIMOWE

  1. 8.

13.LISTOPADA 2012 R. (WTOREK)

GODZ. 16.00

 

ANONIMOWE

  1. 9.

15.LISTOPADA 2012 R. (CZWARTEK) GODZ.16.00

 

ANOMINOWE

 

WYPOMINKI RZĄŚNIK 2012 ROK

L.P.

DZIEŃ

NUMER

1.

04. LISTOPADA 2012 R. (NIEDZIELA)

GODZ. 10.30

NUMERY

(WYBRANE LOSOWO )

2.

07. LISTOPADA 2012 R. (ŚRODA )

GODZ. 16.00

NUMERY

( 6   -     37 )

3.

10. LISTOPADA 2012 R. ( SOBOTA)

GODZ. 16.00

NUMERY

( 42   -     95 )

4.

11. LISTOPADA 2012 R. ( NIEDZIELA)

GODZ. 10.30

NUMERY

95 – DO KOŃCA

5.

14.LISTOPADA 2012 R. (ŚRODA )

GODZ. 16.00

 

ANONIMOWE

 

zabytki diecezji legnickiej

Logowanie